Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ras, migration, nationalism

Institutionen är centrum för en internationellt känd, excellent och expansiv forskningsmiljö som utforskar frågor om ras, migration och nationalism. Genom att föra vidare en lång tradition av att utveckla post- och dekolonial kunskap har forskningsmiljön genom åren blivit det ledande navet för fördjupade insikter inom dessa kritiska tankeskolor, i en svensk och nordisk region såväl som internationellt. Med ett mod och en intellektuell briljans har forskare vid institutionen utvecklat forskningsmiljön som idag är en viktig del av nationella, nordiska och internationella nätverk, partnerskap och samarbeten.

Forskningsmiljön har framgångsrikt beviljats forskningsfinansiering från privata och offentliga finansieringsorgan och är en expansiv plats för såväl framväxande forskare som seniora kollegor. Det finns ett stort intresse från gästforskare och gästprofessorer att vara en del av miljön under kortare eller längre perioder. 

Genom att bygga vidare på starka forskningstraditioner inom området har forskare i miljön bidragit till att förnya genusvetenskapen i Sverige och Norden, och fortsätter att vidareutveckla ämnesområdet, genom kritiska förhållningssätt, både metodologiskt och teoretiskt. 

Global Gender Matters seminarieserie

Forskningsmiljön är värd för institutionens seminarieserie Global Gender Matters, som erbjuder samtal och kritiska perspektiv förankrade i insikter från det globala syd och det globala nord.

Se vårt kalendarium för kommande Crip- and Queer seminarium.