Efter studierna

Genus, migration och social rättvisa förbereder dig för en bred arbetsmarknad med arbete i offentlig verksamhet, intresseorganisationer och i det privata näringslivet. Programmet förbereder dig också för forskarutbildning.

Genus, migration och social rättvisa förbereder dig för en bred arbetsmarknad med arbete i offentlig verksamhet, intresseorganisationer och i det privata näringslivet. Programmet förbereder dig också för forskarutbildning.
Under programmets termin 3 kommer du att få möjlighet att välja en kompletterande ämnesfördjupning. Beroende på vald inriktning kan du arbeta som exempelvis metodutvecklare, utbildare, utredare, samordnare och handläggare inom exempelvis hälsoområdet, utbildningsväsendet, med migrationsfrågor, socialt arbete, samhällsplanering, jämställdhet- och mångfaldsfrågor och social hållbarhet i yrkesroller med krav på analytisk förmåga.
 
Parallellt med undervisningen löper under programmets gång en arbetsmarknadsrelaterad seminarieserie som ger inblickar i professionella arenor och praxis både inom universitetet och utanför akademin. Du tränas i att presentera ett vetenskapligt paper, att hålla möten, att bygga upp nätverk och skriva cv. Du får också träffar före detta studenter och forskande personal för att förbereda dig inför arbetslivet. Läs mer här https://www.genus.lu.se/utbildning/arbetsmarknad/framtidssparet 

Kontakta oss

Studievägledare 
Maria Persson
Tel. 046-222 08 01
maria [dot] persson [at] genus [dot] lu [dot] se

 

Programansvarig 
Maja Sager 

Tel. 046-222 87 31
maja [dot] sager [at] genus [dot] lu [dot] se

 

Studierektor
Rebecca Selberg
Tel: 046-222 09 18
rebecca [dot] selberg [at] genus [dot] lu [dot] se