Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Din studiemiljö

Studentinflytande, rättigheter och likabehandling

Alla studenter på Lunds universitet har rätt till en god arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen som även ger både studenter och personal rätt att påverka sin arbetsmiljö.

En god arbetsmiljö är en förutsättning för att du ska kunna trivas som student och för att du ska kunna uppnå goda studieresultat.


Exempel på frågor som ingår i arbetsmiljön är:

  • Psykosocial miljö – till exempel stress, trakasserier, trivsel och arbetsmetoder
  • Fysisk miljö – till exempel ventilation, belysning, buller och standard på lokaler
  • Datormiljö – till exempel antalet datorer, ergonomiska sittplatser, störande ljud

Studiemiljö och arbetsmiljö
Din studiemiljö är alltså även din arbetsmiljö. Vi på Sociologiska institutionen arbetar aktivt med frågor som rör arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling för såväl studenter som för lärare och annan personal. Prefekten eller motsvarande är ansvarig för arbetsmiljön på institutionen.

Läs mer om Studie- och arbetsmiljö på Lunds universitets centrala webbplats


Studentombudet hjälper dig att påverka din arbetsmiljö
För att kunna bevaka och påverka arbetsmiljön till det bättre finns studentskyddsombudet. Ibland kan studenter bli orättvist eller kränkande behandlade av universitetet eller av dess anställda. Vid sådana situationer finns Studentombudet till din hjälp. På studentombudet.se  hittar du mer information om vilken hjälp du kan få.


Jämställdhet, likabehandling och mångfald (JLM)
Jämställdhet och lika villkor på Lunds universitets medarbetarwebb

 

Trakasserier, diskriminering och särbehandling
Samhällsvetenskapliga fakultetens JLM-grupp har tagit fram en guide för studenter om diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Syftet med guiden är att studenter ska finna stöd för att våga gå vidare om de utsätts för någon av ovanstående kränkningar.

 

Stöd för studenter med funktionsnedsättning
Att ha en funktionsnedsättning, som till exempel en synskada, dyslexi eller adhd är inget hinder för roliga och spännande studier vid Lunds universitet!
Läs mer om Pedagogiskt stöd på lu.se/studera/livet-som-student/service-och-stod/pedagogiskt-stod 


HBTQ-nätverk för studenter
HBTQ-gruppen inom P6 finns på 4:e våningen i AF-borgen i Lund

 

Rättighetslistan
Dina rättigheter och skyldigheter som student regleras både av universitetsbeslut och av lagar och förordningar. Rättighetslistan (PDF) för Lunds universitets studenter innehåller rättigheter och skyldigheter som har att göra med behörighet och urval, studiemiljö, kursplaner och schema, prov och examination, examensarbeten och kursvärdering.
Läs mer om dina rättigheter och skyldigheter som student på Lunds universitets centrala webbplats.

Fotografi på medlemmarna i studentföreningen GenusTänkarnas styrelse på en trappa mot en utomhusvägg klädd med murgröna.

GenusTänkarna

GenusTänkarna (GT) är en studentförening av genusstudenter för genusstudenter. Du som läser genusvetenskap är välkommen att bli medlem, oavsett om du läser programmet eller enskild kurs. GT arrangerar olika aktiviteter och evenemang för studenter, bland annat en novischperiod för nya studenter. 

Läs mer om GT på instagram @genustankarna och på facebook i gruppen GenusTänkarna (GT). Det går också bra att mejla studentföreningen på genustankarna [at] gmail [dot] com.