Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Edward Summanen

Edward Summanen

 

Vad arbetar du med?
Jag arbetar på RFSL:s förbundskansli (riksförbundet för hbtqi-personer) som sakkunnig i transfrågor och projektledare för vårt arbete med suicidprevention och psykisk hälsa. Det är bred och spretig tjänst som innehåller allt möjligt: stöd och information via mejl till transpersoner, närstående samt yrkesverksamma, möten och samverkan med olika myndigheter, planera kampanjer i sociala medier, hålla utbildningar och mycket mer. Utbildningsmässigt är jag både socionom och genusvetare, och i min roll kompletterar dessa två utbildningar varandra alldeles utmärkt.


Vilka utmaningar och kompetensbehov ser du inom den ideella sektorn den närmsta framtiden?
En stor utmaning är den backlash som just nu pågår på en mängd plan, där minoriteters men också kvinnors rättigheter ifrågasätts allt mer. Vi måste försvara rätten till abort, ifrågasätta alla rasistiska uttalanden som görs av politiker, ta kamp för ungas rätt till könsbekräftande vård och mycket mer. Den ideella sektorn har en viktig roll i att bemöta allt detta, och då kan det krävas ytterligare kunskap, inte minst om hur vi kan arbeta intersektionellt och stötta varandra.
En annan sak jag tänker på är att arbetet med suicidprevention och psykisk hälsa ökar på många plan, och det är självklart positivt. Den ideella sektorn spelar en viktig roll här eftersom många av oss möter dessa frågor i vårt arbete genom direktkontakt med målgrupper som har stor psykisk ohälsa men också för att vi kan bidra med viktiga perspektiv. Den ideella sektorn behöver dock få ökad kunskap om minoritetsstress och hur man kan främja psykisk hälsa. 


Vad anser du att en genusvetare kan bidra med här?
För att kunna främja psykisk hälsa och bedriva suicidprevention tänker jag att det krävs en förståelse för normer kring kön, och man måste också ha ett intersektionellt perspektiv. Det här tror jag att genusvetare kan bidra till. Annars riskerar grupper att falla mellan stolarna och viktiga perspektiv att missas. Och överlag tänker jag att den normkritiska och intersektionella ingång många genusvetare har är en värdefull tillgång i alla typer av jobb. Sexism, rasism, homofobi, bifobi, transfobi och andra förtryckande maktstrukturer finns närvarande överallt och vi behöver bli fler som ifrågasätter dom, säger ifrån och bevakar vilka som gynnas på andras bekostnad.