Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Maria Chowdhury

Maria Chowdhury

 

Maria Chowdhury vad jobbar du med?
Jag arbetar på Serviceförvaltningen i Malmö stad med jämställdhet och antidiskriminering. I arbetet ingår implementering av det politiska arbetet rörande jämställdhet och antidiskriminering, men även att informera och utbilda våra medarbetare om hur vi praktiskt kan arbeta normkritiskt med dessa frågor. 

 

Vilka utmaningar och kompetensbehov ser du hos kommunerna inom den närmsta framtiden?
Utbildning och kunskapsbehovet är alltid stort då vi arbetar i en föränderlig process. Det konkreta och praktiska arbetet är alltid en utmaning då många av våra medarbetare har olika arbetsuppgifter. Hur gör vi jämställhet bäst inom exempelvis skolresturanger eller parkskötsel? Det är en pågåendeprocess som alltid i förändringsarbete. 

 

Var ser du behov av genusvetare inom det kommunala arbetet? 
Behovet finns överallt skulle jag säga, då genus skär genom alla våra yrkesgrupper och alla arbetsuppgifter. Dels behöver vi personer på strategisk nivå för implementering av kommunfullmäktiges mål. Men det praktiska arbetet att kunna konkretisera mål om ”allas lika värde och öppenhet” kräver dels kunskaper inom genus men även kunskaper inom det specifika yrket för att få bäst effekt.