Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utbildning

En bred och dynamisk utbildning

Föreställningar om genus är starkt föränderliga, de varierar över tid och rum. Hur vi förstår kön och genusrelationer är kopplat till frågor om kultur, politik, teknologi, ekonomi och makt, och utgör på många sätt grunden för hur samhället organiseras. För att förstå hur samhället är uppbyggt och hur det förändras behöver vi därför verktyg som hjälper oss att identifiera och förklara genusrelationer. Genusvetenskapen syftar till att analysera hur genus fungerar som en grund till samhällets struktur, och vilken betydelse genus har för olika individers och gruppers förutsättningar och möjligheter.

Genusvetenskapen samlar många olika inriktningar och teoretiska perspektiv. Genusvetare studerar hur genus samspelar med klass, etnicitet, sexualitet, ekonomi, teknologi och andra samhälleliga relationer och ordningar. Som tvärvetenskapligt fält erbjuder genusvetenskapen breda och dynamiska perspektiv på samhälleliga processer.

Att läsa genusvetenskap är därför att bygga en bred grund för att effektivt kunna granska, analysera, utvärdera och förändra organisationer, processer och verksamheter i samhällets alla delar.

Efter en utbildning i genusvetenskap har du en välfylld samhällsvetenskaplig verktygslåda med en specialkompetens som efterfrågas inom många områden: i såväl privata som offentliga verksamheter, inom utbildningsväsendet och statliga myndigheter, i kultursektorn, i politiken och i näringslivet.