Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studentinflytande

Möjlighet att påverka din utbildning

På Genusvetenskapliga institutionen arbetar vi aktivt med kursombud på samtliga kurser och studentrepresentation i vår styrelse och andra beslutande och beredande grupper. På den här sidan finns information om hur du kan vara med och påverka din studiemiljö.

Studentrepresentant

Ett bra sätt att delta i frågor som rör din utbildning och att påverka livet på institutionen är att bli studentrepresentant. Som studentrepresentant för institutionsstyrelsen deltar du t.ex. i Institutionsstyrelsens möten och är en viktig länk mellan studenter och ledning.

Verksamhetens behov av studentrepresentation

På Genusvetenskapliga institutionen är vi måna om att värna om studenträttigheter samt att vidmakthålla en god kvalité och förbättra våra utbildningar. Ditt perspektiv som studentrepresentant är oerhört viktigt i en demokratisk process och vi tar tacksamt emot dina tankar och åsikter.

Vad får du som student ut av att medverka som studentrepresentant

Som studentrepresentant får du insyn i, kunskap om och en möjlighet att påverka styrelsearbete och arbetsprocesser i arbetsgrupper.  Efter ditt avslutade uppdrag får du ett personligt meriterande intyg.

Är du intresserad av att vara studentrepresentant ska du i första hand vända dig till Samhällsvetarkåren.

Institutionsövergripande studentrepresentation

Institutionsstyrelsen

Institutionsstyrelsen beslutar om institutionen i stort, tydliggör mål och prioriteringar, följer upp verksamheten och ser till att resurser används effektivt.

Kursplanegruppen    

Kursplanegruppen arbetar med att granska och ge kommentarer på samtliga kursplaner som skall föreläggas institutionsstyrelsen för beslut.

Jämställdhet och Likabehandlingsgruppen 

Jämställdhet och Likabehandlingsgruppen (JoL) inventerar, bevakar och informerar om jämställdhets- och likabehandlingsfrågor.

Kursombud

Ett kursombud är en student på en kurs som har som uppdrag att fungera som en kommunikationskanal mellan studenterna på kursen och kursansvarig lärare och studierektor. Kursombudet ska ha en dialog med övriga studenter på kursen kring hur de upplever kursen. Om det uppstår några problem ska kursombudet lyfta dessa med kursledningen.

På Genusvetenskapliga institutionen jobbar vi med kursombud på samtliga kurser. Vi uppmanar studenter att välja två studenter som kursombud inom en specifik kurs. I slutet på varje termin sammankallar studievägledare och studierektor till ett möte för att diskutera terminen som varit med kursombuden. 

Klagomål på din utbildning

Har du ett klagomål rörande din utbildning på grund- eller avancerad nivå? Samhällsvetenskapliga fakulteten har tillsammans med Samhällsvetarkåren tagit fram ett dokument som ska hjälpa dig som student att veta vart du bör vända dig. 

Riktlinjer vid klagomål på utbildning (pdf, 2,63 MB, nytt fönster)