Forskningsresultat och publikationer

Hitta forskare, publikationer och projekt via forskningsportalen!

Vid genusvetenskapliga institutionen bedrivs forskning inom en rad olika ämnesområden. I Lunds universitets forskningsportal Lucris finns avhandlingar, rapporter och artiklar författade av institutionens forskare.

Ta del av våra senaste publikationer i Lucris

Vet du redan vem som är författare? 

Det är också möjligt att hitta publikationer via våra forskares personliga hemsidor.

 

böcker
Fotografi: Sarah Hirani

 

Våra senaste publikationer

 

Socio-economic disparities in the dispensation of antibiotics in Sweden 2016–2017: An intersectional analysis of individ...
Space, Time, and Destruction: Men’s Violence against Girls and Women in AsiaHelle Rydström & Anindita Datta, 2020 dec 31...
Grænser for opdragelse: Opfindelsen af uopdragelighedBolette Frydendahl Larsen, 2020 dec 30, I : Dansk Pædagogisk Tidssk...
Performing ‘us’ and ‘other’: Intersectional analyses of right-wing populist mediaOv Cristian Norocel, Tuija Saresma, Tuu...
Outsourcing EmpathyRiya Raphael, 2020 dec 2Forskningsoutput: Övriga bidrag › Webbpublicering/bloggpostOriginalspråkengel...