Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Linda Moestam

Linda Moestam

Namn: Linda Moestam

Utbildningsbakgrund: 
Jag började läsa kurser i genushistoria samt globala genusfrågor vid Göteborgs universitet. Läste därefter en Kandidatexamen i genusvetenskap vid Lunds Universitet. Har särskild fördjupning på mänskliga rättigheter då jag läste lite extra mänskliga rättigheter utöver kandidaten. Har på senare år också byggt på min utbildning med folkhälsovetenskap samt andrologi.

Arbetsplats: 
Region Norrbotten, Folkhälsocentrum.

Titel på nuvarande jobb: 
Folkhälsostrateg och sakkunnig i jämställdhet.

Vad arbetar du med nu?
Främst med jämställdhetsintegrering där jag och en kollega leder ett arbete som Region Norrbotten deltar i, Modellregioner, som får stöd av SKR, Sveriges kommuner och regioner. Vi är en av landets totalt 5 Regioner som är med i det här utvecklingsarbetet. Mycket handlar om att skapa hållbara stödstrukturer i styrning – och ledningssystem. Att se till att arbetet med jämställdhet systematiseras – och bevaras som en högt prioriterad fråga.
Jag arbetar också som sakkunnigt stöd i regionens arbete med en regional strategi för folkhälsa, där jämställdhet ska integreras genomgående i strategin.
Jag har även hbtq+ frågorna på mitt bord. Skrev bland annat en gedigen analysrapport för målgruppens hälsoläge i norra regionen under 2019 som just nu sprids. Sedan ges en hel del stöd till regionens egna verksamheter, mycket utifrån behov och efterfrågan. Vi har särskilt fokus just nu på att stötta upp ett regionalt nätverk för professionella som möter personer med könsdysfori i länet för att dessa i sin tur ska kunna ge bästa tänkbara stöd till målgruppen.

Vad har du gjort sedan du tog examen?
Jag flyttade upp till Luleå (min hemstad) och startade upp en lokal RFSL-avdelning här tillsammans med en vän. Vi bestämde oss för att sätta Luleå och Norrbotten på regnbågskartan och fick lös varsin heltidstjänst tack vare stöd från Luleå kommun. Under flera år jobbade vi med verksamhetsutveckling samt såg till att Luleå fick sin egna pridefestival. Jag har också under åren suttit i olika styrelser, bland annat i SADB, Sveriges förenade antidiskrimineringsbyråer samt i RFSL:s förbundsstyrelse. Har alltid velat ha kvar mitt fokus på internationellt, nationellt, regionalt och lokalt arbete med mänskliga rättigheter. Att se hur det mesta hänger ihop, att vi behöver lära oss att ha flera tankar i huvudet samtidigt, att utgå från intersektionella perspektiv men ibland också våga prioritera utifrån målgrupp och behov. 2014 sökte jag jobb på Region Norrbotten som projektledare för att dra igång ett arbete avseende ungas psykiska hälsa (ur ett genusperspektiv) något som jag sedan jobbade med under 3 år. 

Hur fick du din nuvarande anställning?
Fick det som ett nytt uppdrag på den enhet där jag redan befunnit mig senaste åren. 

Hur ser en dag på jobbet ut?
Det kan variera mycket men bygger på självständighet då jag är rätt ensam i mitt uppdrag. 
Just nu förbereder jag en föreläsning jag ansvarar för som kommer att ingå i utbildningsprogrammet för Hälsovägledarprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet. Där kommer jag också att granska studentuppsatser med fokus på klass, kön och etnicitet. Jag sitter också och går igenom mallar för styrelseärenden och liknande som ska jämställdhetsintegreras samt förbereder morgondagens möte om folkhälsostrategin där jag genusgranskat kommunikationsplanen för det regionala folkhälsoarbetet. 

Varför valde du att läsa genusvetenskap?
Det var självklart att läsa genusvetenskap så fort jag fick chansen. Kändes oerhört lyxigt att få djupa ned sig i frågor som på alla sätt berörde, intresserade och var relevanta. Att få fylla på med kunskap som både var identitetsnära och användbart. Mina år på genusinstitutionen i Lund markerar en speciell tid i livet som fortfarande finns med mig. 

På vilket sätt har du nytta av din utbildning i ditt nuvarande arbete?
Teorier från genusvetenskapen är den stadiga grund jag hela tiden utgår ifrån. Att sedan ha olika fördjupningar med mig så som juridik ur ett genusperspektiv, intersektionalitet och Butlers ständiga viskande på axeln om kön som en social konstruktion, som kopior av kopior, det inspirerar mig varje dag!