Forskarstudier

Forskarutbildning i genusvetenskap vid Lunds universitet startade under höstterminen 2006 då de första doktorandtjänsterna tillsattes. Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng (motsvarande fyra års studier) och avslutas med att doktoranden vid en offentlig disputation försvarar sin tryckta doktorsavhandling. Fil.lic.-examen omfattar 120 högskolepoäng och avslutas med en licentiatavhandling, som ventileras vid ett offentligt seminarium.

magnifying

 

På Lunds universitet har du möjlighet att studera på forskarnivå vid alla våra åtta fakulteter. Forskarutbildningen är en viktig del i universitetets uppdrag och ansvar, och som doktorand - som man kallas när man är forskarstuderande - är du en viktig del av forskningen vid Lunds universitet. Mer information om doktorandrollen, antagning och studier finner du på följande sidor. På Genusvetenskapliga institutionen är Professor Diana Mulinari forskarutbildningsansvarig med flertalet annan akademisk personal som fungerar som handledare och examinatorer.

Kontaktinformation

Diana Mulinari, professor
Ansvarig för forskarutbildningen

Tel. +46 46 222 97 04

diana [dot] mulinari [at] genus [dot] lu [dot] se