Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Mia Liinason

Mia Liinason

Professor

Mia Liinason

Introduktion

Mia Liinason är professor i genusvetenskap. 

Forskningsprojekt

•    En värld i förändring. En studie av genus och sexualitet i ett framväxande globalt civilsamhälle (Finansierat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 2016-2021, KAW 2015.0180). 

•    TechnAct: Globala transformationer. En forskningsmiljö om genus, sexualitet, transnationella gemenskaper och teknokulturella assemblage. (Finansierat av Vetenskapsrådet, 2018-2024, VR 2018-03869)

•    Network of Excellence for Training on the Nature of Hate. Ett forsknings- och utbildningsprogram för att bemöta framväxten av hatpropaganda och intolerans i olika sociala, ekonomiska och politiska dimensioner av samhället. (Finansierat av Europeiska kommissionen/Marie Sklodowska-Curie Actions 2020-2024, Projekt ID 861047)

•    Genus, religion och sekularitet i ett globalt perspektiv. (Finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, 2018-2022, RJ F17-1268:1)