Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tidskrift för Genusvetenskap

Under 2022 kommer Genusvetenskapliga institutionen för första gången sedan 1980-talet ta över Tidskriften för Genusvetenskap (TGV). Tidskriften startade på Lunds universitet 1980 och hette då Kvinnovetenskaplig tidskrift. Idag är TGV ledande i Norden som den största referee-granskade tidskriften för aktuell genusforskning.

Meddelande från tillträdande redaktörer

Från och med 2022 har vi på Institutionen för genusvetenskap i Lund förmånen att ta på oss ansvaret som redaktörer för TGV (Tidskrift för genusvetenskap / ”Journal for Gender Studies”). Tidskriften genomgår en förändringsprocess på flera andra sätt: den nuvarande redaktionsgruppen, i Uppsala, arbetar med att överföra tidskriften från tryckt till digitalt format, och finansieringen och ägarstrukturen är under omvandling, vilket förmodligen kommer att innebära att antalet nummer per år kommer att minska.

I Lund ser vi fram emot de utmaningar och möjligheter som dessa förändringar innebär, Dessa ger oss möjlighet att utveckla vår vision med tidskriften samtidigt som vi arbetar inom dess tradition att vara ett rum för svensk genusforskning och debatt.

Målet med arbetet med TGV är att representera och öppna upp för utbyten inom det svenska genusforskningsfältet – ett fält som ligger i framkant av feministiska kritiska tanke- och forskningstraditioner. Centralt för vår vision är att spegla den svenska genusforskningens bredd, originalitet och dess internationella och transnationella karaktär och att centrera dess intersektionella metoder och epistemologier inom trans- och intersex-, queer-, crip-, postkoloniala, dekoloniala, gränskritiska och antirasistiska feminismer. Vi vill placera arbetet med tidskriften inom feministiska traditioner av tvärvetenskaplig och emancipatorisk kunskapsproduktion i och genom sociala rörelser och kamper kopplade till frågor om rättvisa, representation, levbarhet, arbete, sexualitet, välfärd, gränser, hälsa, pedagogik, mark och abolition i olika sammanhang.


/Maja Sager och Irina Schmitt, tillträdande redaktörer

 

Utlysning av special issues och artiklar

Vi välkomnar nu förslag på special issues och enskilda artiklar från forskare i alla skeden av sin akademiska bana samt bidrag som kommer från samarbetsprojekt och överlappningar med aktivistisk kunskapsproduktion eller konstnärliga bidrag. Special issues är välkomna att överbrygga olika format inom numren – från akademiska artiklar till konstnärliga bidrag. Vi har två deadlines för utlysningen - en för nummer som ska publiceras redan 2022-2023, och en senare deadline för nummer som ska publiceras i slutet av 2023 och 2024.


Textformat

Utöver de format som redan finns i tidskriften – peer reviewade forskningsartiklar, bokrecensioner och det mer öppna debatt- och reflektionsutrymmet Frispel – kommer vi också att inkludera forskningsintervjuer och ge visst utrymme för konstnärliga bidrag som visuell konst, illustrationer, poesi, essäer och prosa.
Vi kommer att organisera publikationen kring special issues för alla nummer – men vi kommer också att ha en mindre permanent sektion för öppna artiklar, utanför temat.

Deadlines

Vi välkomnar förslag till nummer som ska publiceras 2022-2023 senast den 10 december, till tgv [at] genus [dot] lu [dot] se. Redaktörerna kommer att ge besked om (preliminärt) accepterade förslag i slutet av december 2021. Detaljerade tidsplaner kommer sedan att utarbetas individuellt, i samarbete mellan TGVs redaktörer och redaktörerna för special issues. Numren planeras att publiceras 2022 och 2023.

Vi välkomnar också förslag till nummer som ska publiceras 2023-2024 senast den 10 januari, till tgv [at] genus [dot] lu [dot] se. Vi kommer att ge besked om (preliminärt) accepterade förslag i slutet av februari 2022. Numren planeras att publiceras i slutet av 2023 och 2024.

Vi välkomnar förslag på enskilda artiklar kontinuerligt, till tgv [at] genus [dot] lu [dot] se. (Observera att huvuddelen av publiceringen kommer att ske inom ramen för special issues).

Språk

Svenska och andra skandinaviska språk kommer att förbli TGV:s huvudspråk, men för att möjliggöra en bredare representation av genusvetenskap som forskningsfält i Sverige har vi landat i att vi vill öppna upp för vissa engelskspråkiga bidrag (som kommer att publiceras på engelska).

Format för förslag

För enskilda artiklar, vänligen skicka oss ett abstract på 300-500 ord.

För andra individuella bidrag (intervjuer, Frispel, recensioner) är det bara att skriva ett mejl till oss och beskriva ditt förslag.

För special issues, vänligen skicka oss ett 2500 ord långt förslag med följande information:

1. En (arbets)titel för det påtänkta special issue-numret.

2. Information om temats kontext: är det till exempel en del av ett forskningsprojekt eller resultatet av en konferenspanel?

3. Formulera och kontextualisera ämnet för specialnumret. Varför är detta ämne relevant? Hur förhåller det sig till och bidrar till området genusvetenskap och feministisk forskning?

4. Ett specialnummer innehåller minst 4 och högst 6 artiklar.

5. Om du redan har kontaktat författare för enskilda artiklar, vänligen bifoga även sammanfattningar av artiklarna. Endast originalartiklar på 6000-8000 ord kan godkännas, och artiklarna kommer att granskas i en peer review-process.

6. Som gästredaktörer kan du välja att antingen skriva en kort introduktion till specialnumret eller en längre artikel som ramar in och diskuterar temat mer ingående. Gästredaktörer har också möjlighet att skicka in en artikel inom specialnumret (i så fall kommer tidskriftens redaktörer att administrera peer review-processen för artikeln).

7. Ange om du planerar att inkludera någon form av illustrationer eller konst. Special issue-redaktörerna kommer att ansvara för att säkerställa copy right.

Kontakt

Maja Sager, redaktör

maja [dot] sager [at] genus [dot] lu [dot] se

+46 46 222 87 31


Irina Schmitt, redaktör

irina [dot] schmitt [at] genus [dot] lu [dot] se

+46 46 222 83 95