Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskarutbildning

Forskarutbildning i genusvetenskap vid Lunds universitet startade under höstterminen 2006 då de första doktorandtjänsterna tillsattes. Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng (motsvarande fyra års studier) och avslutas med att doktoranden vid en offentlig disputation försvarar sin tryckta doktorsavhandling. Fil.lic.-examen omfattar 120 högskolepoäng och avslutas med en licentiatavhandling, som ventileras vid ett offentligt seminarium.

 

Doktorsexamen
Illustration: Sarah Hirani

 

Blir du antagen som doktorand väntar ett antal spännande och omväxlande år. Som doktorand förväntas du förutom dina forskarstudier undervisa inom ramen för grundutbildningen och/eller ta dig an administrativa sysslor.

Du är behörig till forskarutbildningen om du har:

  • Avlagt en examen på avancerad nivå
  • Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  • På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
  • Särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i genusvetenskap är fullgjorda kursfordringar om minst 30 högskolepoäng inom genusvetenskap på avancerad nivå, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av examensarbete på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper förvärvade inom eller utom landet.

Mycket mer information om forskarstudier

Är du intresserad av att doktorera i genusvetenskap? Besök våra informationssidor om forskarstudier.

Kontaktinformation

Forskningsansvarig
Mia Liinason, professor

mia [dot] liinason [at] genus [dot] lu [dot] se
Tel. 046 222 97 74

Personlig hemsida

Mia Liinason. Foto.

Forskarutbildningsansvarig 
Ov Cristian Norocel, docent

ov_cristian [dot] norocel [at] genus [dot] lu [dot] se
Tel. 046 222 42 33

Personlig hemsida

Cristian Norocel

Forskningsadministratör
Josefin Larsson 

josefin [dot] larsson [at] genus [dot] lu [dot] se 
Tel. 046 222 97 78