Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Alumn: Vanessa Sevedag

Utredare

Vad arbetar du med?

Jag arbetar med att genomföra utredningar om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor. Utredningarna kan både vara särskilda uppdrag myndigheten får från regeringen och årliga rapporter.

Vad har du gjort sedan du tog examen?

Jag fick en heltidstjänst som konsult direkt efter examen och jobbade i fem år med att göra utvärderingar och analyser på uppdrag av olika offentliga aktörer inom områden såsom arbetsmarknad, folkhälsa, regional utveckling, jämställdhet och likabehandling. Sedan 2020 arbetar jag som utredare på MUCF.

Hur fick du din nuvarande anställning?

MUCF hade en annons ute att de sökte en utredare med mycket erfarenhet av att arbeta med kvalitativa metoder, vilket jag hade fått i mitt arbete som konsult. Eftersom jag tyckte tjänsten lät spännande skickade jag in en ansökan. 

Hur ser en dag på jobbet ut?

Det beror lite på i vilken period av arbetet jag är. I perioder arbetar jag mycket själv, och i perioder väldigt nära mina kollegor. I starten av ett uppdrag är det ofta mer avstämningar, där vi diskuterar hur vi ska ta oss an vårt uppdrag. Sedan samlar vi in underlag genom till exempel intervjuer, enkäter eller annan statistik. Därefter skriver vi en rapport som vanligtvis ska lämnas till regeringen. I slutet av uppdraget är det återigen mycket mer avstämningar med kollegorna för att se till att allt blir både bra och rätt. 

Parallellt med mina huvudsakliga arbetsuppgifter finns det nästan alltid något mindre uppdrag att arbeta med, såsom att svara på en remiss, presentera tidigare rapporter eller samarbeten med utredare på andra myndigheter.  

Varför började du läsa Kandidatprogrammet i genusvetenskap?

Jag var intresserad i frågor om makt och social rättvisa, framför allt kopplat till politik och förvaltning. Kandidatprogrammet i Lund gjorde det möjligt att kombinera de inriktningarna på ett bra sätt.

På vilket sätt har du nytta av din utbildning i ditt nuvarande arbete?

Den kanske största nyttan jag har haft är den kunskap jag fått om metod och metodologi, som jag använder mig av varje dag i mitt arbete. Även det teoretiska ramverket är en viktig del i många av de analyser jag gör. Vi ska ofta belysa skillnader i ungas levnadsvillkor. Utan ett teoretiskt ramverk skulle det vara svårt både att veta vad vi ska analysera och hur vi ska tolka resultaten.

Hur ser du på ditt framtida arbetsliv?

Positivt. Jag har hittills alltid uppfattat min genusvetenskapliga kompetens som en styrka när jag sökt jobb och i mitt arbete. Det finns inom både privat och offentlig sektor ett intresse och behov att komma till rätta med skillnader i villkor kopplat till diskrimineringsgrunderna och olika socioekonomiska faktorer.  
 

Vanessa Sevedag

Namn: Vanessa Sevedag

Utbildningsbakgrund:
Master och kandidat i genusvetenskap. Politices kandidat.

Arbetsplats:  
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Arbetstitel:
Utredare