Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vad är fristående kurser?

 
Vi ger fristående kurser i våra tre ämnen på fyra olika nivåer:

 • Grundnivå
 • Fortsättningsnivå
 • Kandidatnivå
 • Avancerad nivå

 
Vad kan man använda fristående kurser till?


Du kan skapa en så kallad generell examen med hjälp av fristående kurser (Filosofie kandidat-/magister-/masterexamen). Till skillnad från program, ger fristående kurser en möjlighet att utforma en unik utbildning där du efter eget huvud väljer att plocka ihop de ämnen du är intresserad av - och som kan ge dig den kunskapsprofil du önskar och tror dig behöva på arbetsmarknaden.

 • En Filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (=120 gamla poäng) varav minst 90hp ska utgöras av ett så kallat huvudämne, i vilket det ska ingå ett examensarbete om 15hp på kandidatnivå. Resterande poäng kan utgöras av i princip vilket/vilka andra ämnen som helst. Det går bra att ha mer än 90hp i huvudämnet, men man kan bara tillgodoräkna kurser som inte överlappar varandra innehållsmässigt. Kontakta studievägledaren om du har frågor om eventuella överlappningar.
   
 • En Filosofie magisterexamen är en ettårig påbyggnad om 60hp ovanpå kandidatexamen. För den nya magisterexamen ställs krav på att vissa av kurserna ska ligga på så kallad avancerad nivå. I examen ska ingå examensarbete om 15hp.
   
 • En masterexamen är en tvåårig påbyggnad på kandidatexamen som också den ställer vissa krav på kurser på avancerad nivå. I examen ska ingå examensarbete om 30hp. Masterexamen kan antingen läsas inom ramen för särskilda masterprogram eller plockas ihop av fristående kurser.

Den som tidigare tagit ut en magisterexamen (60hp), kan bygga på med ytterligare kurser för att ta sig till en masterexamen. Om man tagit den gamla typen av magisterexamen (240hp/160 gamla poäng), görs en bedömning i det enskilda fallet av hur stor del av innehållet i magisterexamen som eventuellt kan tillgodoräknas som kurser på avancerad nivå.


Examen
I examen kan endast ingå hela avslutade kurser. Kurser från flera lärosäten kan inkluderas om man ansöker om sitt examensbevis vid det lärosäte där man läst sist daterade kurs som ska ingå i examen. 

Mer information om de olika typerna av examina på Examensavdelningens webbplats.