Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fristående kurser

De flesta av Genusvetenskapliga institutionens kurser kan sökas som fristående kurser, utanför programmen, men flera av dem ingår också i våra kandidat- och masterprogram. Du kan se hela vårt kursutbud i menyn här till vänster.

Genusvetare intresserar sig för makt, resursfördelning och ojämlikhet i dagens och gårdagens samhälle, globalt och lokalt, i till exempel reklam, klassrum och rikspolitik. Genom att utveckla begrepp och teorier söker genusvetenskapen förklaringar till människors handlingar och förhållanden i samhället som skapar och återskapar ojämlikhet baserat på kön. Genusvetenskapen syftar alltså till att förstå på vilka sätt genus fungerar som en grund för samhällets struktur, och vilken betydelse genus har för individens förutsättningar och möjligheter.

 

Foto: Ghiffar Ridhwan
Foto: Ghiffar Ridhwan

Idag är genusvetenskap ett samlingsbegrepp för ett brett forskningsfält med många olika inriktningar och teoretiska perspektiv. Maskulinitets-, postkolonial- och queerforskning samt studier i hur genus samspelar med klass, etnicitet och sexualitet är alla centrala delar av genusvetenskapen idag.

Efter en utbildning i genusvetenskap har du en välfylld samhällsvetenskaplig verktygslåda med en specialkompetens som efterfrågas inom många olika områden; i politiken, utbildningsväsendet, statliga myndigheter, kultursektorn och det privata näringslivet.

Genusvetenskapliga institutionen erbjuder såväl program som fristående kurser - både på kandidat- och masternivå. Här har vi valt att dela in kurserna i grundnivå (upp till kandidat) och avancerad nivå (master- och magister). Kurserna har olika behörighetskrav, du hittar dessa i kursplanen för respektive kurs. Kursplan och den senaste litteraturlistan finns på respektive kurssida. Så snart det är möjligt uppdaterar vi också med länkar till aktuella scheman.

Kontakta oss

Studievägledare 
Josefin Larsson
046-222 97 78
josefin [dot] larsson [at] genus [dot] lu [dot] se


Studievägledare, Studierektor
Maria Persson
046-222 08 01
maria [dot] persson [at] genus [dot] lu [dot] se


Programansvariga:

Kandidatprogrammet

Irina Schmitt
046 222 83 95
irina [dot] schmitt [at] genus [dot] lu [dot] se

Masterprogrammet

Maja Sager
046 222 87 31
maja [dot] sager [at] genus [dot] lu [dot] se