Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Internationellt utbyte

DU HAR MÅNGA MÖJLIGHETER TILL UTBYTESSTUDIER!

Utbytesstudier är utvecklande på många sätt. Du får fördjupade ämnesmässiga, språkmässiga och kulturella kunskaper samtidigt som du ytterligare kvalificerar dig för arbetsmarknaden. Som student vid Lunds universitet har du goda möjligheter att studera utomlands och olika sätt att gå till väga.

Genusvetenskapliga institutionen har flera avtal med universitet, inom och utom Europa, för utbytesstudier. Som student på Genusvetenskapliga institutionen kan du söka studier i utlandet via dessa avtal, om du uppfyller kraven på behörighet och i konkurrens med andra. Vilka universitet som är aktuella varierar från termin till termin. Det finns också avtal som Samhällsvetenskapliga fakulteten har och som Lunds universitet har.

Om du vill veta mer om Genusvetenskapliga institutionens eller Samhällsvetenskapliga fakultetens avtal ska du kontakta fakultetens internationella kontor. För mer information om Lunds universitets avtal ska du kontakta Externa relationer.
 
Sök gärna information om avtalsuniversiteten med hjälp av dessa länkar till Lunds universitets centrala webbplats.

 

Vid Lunds universitet finns det utbytesavtal på tre nivåer

 

1. Institutionsnivå – Genusvetenskapliga institutionen har ERASMUS-avtal med tre universitet
Humboldt-Universität zu Berlin
University of Lodz
Universiteit Utrecht


Dessa tre avtal ingår i Erasmusprogrammet som verkar för ökad internationell rörlighet för studenter och lärare, ökad öppenhet och för att akademiska studier och att kvalifikationer tillgodoräknas inom hela EU. Programmet ger dig som student möjlighet till utbyte och praktik i Europa med stipendium. Erasmus är i sin tur en del av det större Programmet för livslångt lärande (LLP).


2. Områdes-/fakultetsnivå (Universitetsgemensamma avtal, LUUP)


Dessa är studieplatser som kan sökas av alla studenter vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. Det spelar ingen roll vilket ämne du läser eller om du läser fristående kurser eller ett program. Lunds universitet har avtal med universitet i flera länder i Europa (genom Erasmusprogrammet), Nordamerika och Asien samt Australien. Vill du läsa utanför Europa ska du oftast ansöka 1 till 1,5 år innan du vill påbörja dina studier. Vill du läsa inom Europa (Erasmus) ansöker du oftast ca sex månader innan.

Läs mer om dina möjligheter till utlandsstudier på Samhällsvetenskapliga fakultetens sida

Här hittar du Lunds universitets utbytesavtal!

 

3. University of California
University of California är mycket populärt bland svenska studenter och eftersom det är ett stort universitet med många olika fakulteter handläggs dessa utbytesavtal av en egen avdelningen inom Lunds universitet. Du hittar mer information på University of California Study Centre.

 

Ansökan ERASMUS


För att du ska kunna ansöka om ett Erasmusstipendium för utbytesstudier inom Europa, via Genusvetenskapliga institutionen, krävs att du är aktiv studerande vid institutionen och studerat minst två terminer vid Lunds universitet. Under din studietid utomlands ska du vara registrerad för utlandsstudier vid institutionen. Ansökningstiden för institutionens avtal är vanligtvis senast 15 mars. I mån av plats har vi ytterligare en ansökningsomgång på hösten, vanligen senast 15 oktober. Dessa ansökningsomgångar är desamma som för de gemensamma avtalen (LUUP). Information om ansökan finns hos internationella koordinatorerna vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.


Tillgodoräknande

Du söker och väljer själv kurser på det utländska universitetet. Det är då viktigt att du kan tillgodoräkna dig kurserna när du kommer hem. För att kunna tillgodoräknas får de inte överlappa med kurser som du redan har läst, och de får normalt inte vara på för låg nivå. Kontakta din studievägledare och få bekräftat att ditt kursval passar in med din utbildning.
 
Den som gör själva tillgodoräknandet är din internationella koordinator. Du kan kontakta den koordinatorn för ett förhandsbesked om vad omräkningstalet för poäng är för det aktuella universitetet. Om du reser med ett fakultets- eller universitetsavtal har du en koordinator för själva resan som finns där. Han eller hon vet ofta vilket omräkningstal som brukar användas. Det är dock alltid de internationella koordinatorerna på samhällsvetenskapliga fakultetens internationella kontor som beslutar vilket omräkningstal som ska gälla.
 
Det är viktigt att spara kursplaner och litteraturlistor. I vissa fall kan dessa behövas för att det ska gå att göra ett tillgodoräknande.
 

Studiemedel för utbytesstudier via CSN


Du som studerar vid en svensk högskola eller universitet kan få studiemedel för studier utomlands för dina utbytesstudier om studierna pågår i minst 13 veckor och ingår som en del i din svenska högskoleutbildning. Studierna ska ske inom ramen för ett utbytesprogram.
Du som är utländsk medborgare kan få studiemedel för studier utomlands om du har påbörjat din högskoleutbildning i Sverige och studierna kan tillgodoräknas helt inom ramen för ett utbytesprogram. Du kan då få studiemedel för dina utbytesstudier under högst ett år.
Om dina utbytesstudier pågår i minst 13 veckor ansöker du om studiemedel för studier utomlands på CSN:s blankett 5501. Om dina studier är kortare än 13 veckor ska du istället ansöka om studiemedel på CSN:s blankett blankett 2401.

INTERNATIONELL KOORDINATOR

Internationella kontoret, Samhällsvetenskapliga fakulteten
Katarina Follin och Lina Jönsson
Länkt till fakultetens information om utbytesstudier

outgoing [at] sam [dot] lu [dot] se (outgoing[at]sam[dot]lu[dot]se)

https://www.sam.lu.se/utbildning/studera-utomlands/sok-utbytesstudier