Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Alumn: Shifte Mosalli

Doktorand

Vad har du gjort sedan du tog examen? 

Strax efter att jag tog min examen blev jag anställd som studievägledare på just Genusvetenskap. Det var jättelärorikt att få komma tillbaka till institutionen i en annan roll och få se hur saker går till på ”andra sidan”. Jag hann dock bara vara där i några månader innan jag fick min nuvarande tjänst.

Vad arbetar du med nu?

I dagsläget är jag doktorand i sociologi på Mittuniversitetet i Sundsvall. 

Varför valde du att läsa genusvetenskap?

Det är nog lite av en slump att jag började läsa genusvetenskap. I gymnasiet hade jag läst naturvetenskap och hade väl egentligen tänkt att jag skulle fortsätta på det spåret när jag väl tog mig till universitetet. Efter att ha jobbat i butik i flera år kände var jag sugen på att prova på universitetslivet och tänkte att jag skulle börja med en rolig kurs. Jag lockades av genusvetenskapens kritiska blick på samhället och makt. Efter en termin kändes det självklart att jag skulle fortsätta läsa genusvetenskap. 

Hur fick du din nuvarande anställning?

Jag var intresserad av att doktorera och såg att Mittuniversitetet sökte en doktorand med inriktning på genusvetenskap och kritisk teori. Jag sökte helt enkelt genom att skicka in mitt cv och en projektidé som var en vidareutveckling av min masteruppsats. 

Hur ser en dag på jobbet ut?

Olika dagar ser verkligen olika ut. Mitt arbete är på gott och ont väldigt självständigt, vilket gör att jag kan lägga upp dagarna lite efter behov. Vissa perioder ligger fokus på att förbereda och genomföra undervisning, andra perioder läser jag och skriver väldigt mycket på avhandlingen eller så går jag en kurs. Sen är det en hel del möten och fikan däremellan. 

På vilket sätt har du nytta av din utbildning i ditt nuvarande arbete?

Jag tror att min utbildning i genusvetenskap kommer till nytta på flera olika sätt. Det kanske mest uppenbara är ju i själva avhandlingsarbetet, i allt från hur jag tänker kring metod och teori, min syn på kunskapsproduktion, men också hur jag tänker kring skrivandet och språket. Min bakgrund i genusvetenskap präglar också min syn på och mitt sätt att undervisa och hur jag ser på relationen mellan teori, pedagogik och aktivism. 

Vad anser du att en genusvetare kan bidra med på arbetsmarknaden?

Jag tror genusvetares huvudsakliga bidrag på arbetsmarknaden (och samhället i stort) är vår ständigt kritiska blick på samhällsfenomen, vår fördjupade förståelse för makt och hur olika maktstrukturer samverkar och, i och med genusvetenskapens relation till aktivism, vår vilja att förändra. Det är kunskaper som du sällan får från andra discipliner och som är användbara oavsett var på arbetsmarknaden du hamnar. Min personliga erfarenhet är att den kunskapen kom till användning lika mycket när jag jobbade i butik och organiserade mig fackligt, som i mitt nuvarande arbete som doktorand. 
 

Fotografi på Shifte Mosalli.

Namn: Shifte Mosalli

Utbildning:
Kandidat och master i genusvetenskap

Arbetsplats:
Mittuniversitetet, Sundsvall

Arbetstitel: Doktorand