Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Martina Skrak

Martina Skrak

 

Martina Skrak vad jobbar du med?
Jag är jämställdhetsstrateg på Länsstyrelsen Skåne. Länsstyrelsen är en regional myndighet. Mitt uppdrag är att arbeta föra att de jämställdhetspolitiska målen ska få genomslag på regional nivå. Det gör vi bland annat genom att utbilda kring jämställdhet och jämställdhetsintegrering, sprida och ta fram aktuella rapporter och forskning, ta fram strategier och prioriteringar samt stötta kommuner och organisationer i sitt arbete med mera.

 

Vilka utmaningar och kompetensbehov ser du hos kommunerna inom den närmsta framtiden?
I den kommunala kontexten är det ofta svårt att få genomslag för ett långsiktigt, främjande arbete. Strukturen är ettårs-budget och ofta skarpa avgränsningar mellan olika verksamhetsområden. Samtidigt som många kommuner efterfrågar det långsiktiga förebyggande evidensbaserade arbetet.
Att kunna se, göra och visa kopplingarna mellan det verksamhetsnära praktiska arbetet och det långsiktiga målet är en viktig kompetens som behövs i kommunerna. Som genusstudent kan det vara positivt att skriva uppsatser som berör kommunerna och deras verksamhet, det är bra både för kommunerna och för studenten. Kommunerna kan tex behöva stöd för att prioritera ett genusarbete i skolan, vilket blir enklare om det också finns en kunskap om att det arbetet är våldsförebyggande även på längre sikt. Eller så skulle det kunna handla om visa att en kommun kommer få en tryggare kompetensförsörjning om de arbetat med att se och åtgärda könsstrukturella orättvisor som arbetsgivare.

 

Vad kan en genusvetares bidra med i det kommunala arbetet? 
Genusvetare är viktiga för kommunernas verksamhetsutveckling. Och för att det offentliga ska kunna fullgöra sitt uppdrag om att verka för invånarnas bästa. Genusvetare bidrar med kunskap om jämställdhet och analysförmågan vilket ger förutsättningar för att kunna se och förstå konsekvenserna av olika beslut och reformer – och därmed också kunna arbeta fram förslag som omfördelar makt och resurser.
Att kunna göra kopplingar mellan det praktiska och forskning är viktigt för att utveckla den kommunala verksamheten. Jämställdhet och genus är strukturfrågor med behov av tydliga maktperspektiv, tydliga arbetssätt och fokus på kunskap – och för att detta ska bli bra är genusvetare viktiga.