Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbete, omsorg, välfärd

Situerad i en lång tradition av socialistiska, feministiska och marxistiska perspektiv på frågor om social reproduktion, omsorg, arbete och arbete, banar denna forskningsmiljö väg för nya frågor om ett allt viktigare ämne i dagens samhällen. 

Genom att arbeta nära empiriskt grundade erfarenheter och utveckla starka nätverk och partnerskap med samhällsinstitutioner, såsom sjukhus och andra vårdenheter och institutioner, bidrar forskare i miljön till att stärka våra kontakter med det omgivande samhället och med ett nationellt och internationellt forskningsfält. Forskningsmiljön kopplar samman framväxande forskare med seniora forskare, inom institutionen och vid fakulteten, samt med forskare vid andra universitet, och bidrar till att ge betydande nya insikter om hur villkoren för, och levda erfarenheter av, arbete, vård och välfärd förändras idag.

Miljön har attraherat forskningsfinansiering från nationella privata och offentliga finansiärer. Genom att föra in ny teoretisk utveckling kring frågor om resiliens, liksom risker och kriser, bidrar forskare inom miljön till att utveckla området, empiriskt och teoretiskt, med insikter från det globala syd såväl som från det globala nord.