Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Jämställdhet, likabehandling och mångfald (JLM)

Arbetet med jämställdhet, likabehandling och mångfald på universitetet och på vår institution

Arbetet på Genusvetenskapliga institutionen

Målet på Genusvetenskapliga institutionen är att all verksamhet ska vara fri från sexism, rasism, homofobi, transfobi och exkludering på grund av ålder eller funktionsnedsättning. Arbetet inkluderar de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om du upplever trakasserier eller diskriminering, vänd dig till institutionens prefekt. Kontaktinformation hittar du i högerspalten.

Genusvetenskapliga institutionens har en arbetsgrupp för jämställdhet, likabehandling och mångfald som har till uppgift att identifiera risker och föreslå åtgärder i fråga om jämställdhet, likabehandling och mångfald samt tillsammans med prefekt vidareutveckla likabehandlingsarbetet på institutionen både gällande studenter och alla kategorier av personal.  
Gruppen består av skyddsombud (Marta Kolankiewicz, tillika sammankallande), institutionens ledamot i Samhällsvetenskapliga fakultetens ledningsgrupp för jämställdhet, likabehandling och mångfald (Irina Schmitt), studierektor samt studeranderepresentant.

Om JLM från Samhällsvetenskaplig fakultet och LU:

Tips:

Sammankallande JLM-gruppen

Marta Kolankiewicz

+46 46 222 96 08

marta [dot] kolankiewicz [at] genus [dot] lu [dot] se (marta[dot]kolankiewicz[at]genus[dot]lu[dot]se)

Råd och stöd vid kränkingar och trakasserier

För medarbetare

Lunds universitet accepterar inte kränkningar och trakasserier. Om du som medarbetare skulle utsättas för ovälkommet beteende eller om du ser något som du uppfattar som ovälkommet beteende, finns råd att hitta på universitetets medarbetarwebb.

Om kränkningar och trakasserier på Medarbetarwebben

För studenter

Motsvarande information för studenter finns på lu.se.

Se information för studenter om trakasserier på lu.se