Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Jämställdhet, likabehandling och mångfald (JLM)

Arbetet med jämställdhet, likabehandling och mångfald på universitetet och på vår institution

Arbetet på Genusvetenskapliga institutionen

Målet på Genusvetenskapliga institutionen är att all verksamhet ska vara fri från sexism, rasism, homofobi, transfobi och exkludering på grund av ålder eller funktionsnedsättning. Arbetet inkluderar de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om du upplever trakasserier eller diskriminering, vänd dig till institutionens prefekt. Kontaktinformation hittar du i högerspalten.

Jämställdhetsarbetet på institutionen utgår ifrån en arbetsgrupp och institutionen har en jämställdhetsplan som gäller 2014-2016:

Om JLM från Samhällsvetenskaplig fakultet och LU:

Tips:

Sidansvarig:

Kontaktupgifter

Lena Karlsson, prefekt
Tel. 046-222 42 33
E-post: lena [dot] karlsson [at] genus [dot] lu [dot] se

Genusvetenskapliga institutionen
Besök: Allhelgona Kyrkogata 14, Hus M, Lund
Postadress: Box 117, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten