Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Masterprogram - Genus, migration och social rättvisa

Genus, migration och social rättvisa är ett samhällsvetenskapligt masterprogram för dig som är intresserad av samtidens stora politiska utmaningar.

 

 

Masterprogrammet Genus, migration och social rättvisa tar avstamp i intersektionella analyser av arbete, intimitet och rättvisa. Utifrån feministiska och intersektionella teoretiska perspektiv analyseras strukturer och verksamheter för att förstå, förklara och se effekter av ett ojämlikt samhälle. Det är ett forskningsnära program som förbereder dig för doktorandstudier men även för ett arbetsliv med fokus på frågor om genus, mångfald, jämlikhet och ojämlikhet.

Genusvetenskap i Lund är en institution vid samhällsvetenskapliga fakulteten. Här möts lärare, studenter, forskare och aktivister. Vid institutionen pågår forskningsprojekt inom en mängd områden - och ett livligt samtal om de politiska utmaningar som hela vår värld står inför. 

När du är student vid Genusvetenskapliga institutionen i Lund möter du – på alla undervisningsnivåer – genusvetenskapliga forskningsfrågor, både de som som formuleras av forskarna/lärarna och de som formuleras av dig som student och dina kurskamrater. Hos oss lägger vi stor vikt vid applicerad teori: vad kan teori kan möjliggöra för analyser? Vad är teori bra för? Hur görs genusvetenskap?

Studiegruppen inom programmet är liten, vilket ger en koncentrerad och personlig studiemiljö där du tillsammans med engagerade lärare och medstudenter utvecklar och fördjupar dina kunskaper. Som student på programmet står du själv i centrum för din lärandeprocess och mycket av utbildningen bygger på dina egna vetenskapliga intressen. Under termin 3 har du möjlighet att välja inriktning inom en mängd olika områden. Ni som går programmet har en blandad utbildningsbakgrund i samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen och ett gemensamt intresse för genusvetenskapliga teman.

Masterprogrammet förbereder dig för vidare forskning och för en bred arbetsmarknad med arbete i offentlig verksamhet, intresseorganisationer och i det privata näringslivet. Under hela programmets gång erbjuds en arbetsmarknadsrelaterad seminarieserie som ger inblickar i professionella arenor och praxis både inom universitetet och utanför. Läs mer om detta på denna länk
 
Välkommen till oss!
 

 

 

Kontakta oss

Studievägledare
Maria Persson

Tel. 046-222 08 01
maria [dot] persson [at] genus [dot] lu [dot] se


Programansvarig 
Maja Sager 

Tel. 046-222 87 31
maja [dot] sager [at] genus [dot] lu [dot] se


Studierektor
Terese Anving

Tel: 046 222 97 74
terese [dot] anving [at] genus [dot] lu [dot] se