Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Masterprogram - Genus, migration och social rättvisa

Genus, migration och social rättvisa är ett samhällsvetenskapligt masterprogram för dig som är intresserad av samtidens stora politiska utmaningar.

Observera - Masterprogrammet kommer ej öppna för antagning hösten 2024

Masterprogrammet Genus, migration och social rättvisa tar avstamp i analyser av gränser, migration, arbete, intimitet och rättvisa. Utifrån feministiska och intersektionella teoretiska perspektiv analyseras strukturer, samhälleliga processer och verksamheter för att förstå, förklara och se effekter av ett ojämlikt samhälle. Programmet fokuserar på frågor om människors villkor i förhållande till medborgarskap, politiskt aktörskap, hälsa och arbete. Det är ett forskningsnära program som förbereder dig för doktorandstudier men även för ett arbetsliv med fokus på frågor om genus, mångfald, social rättvisa och ojämlikhet. 

Genusvetenskapliga institutionen i Lund är en del av Samhällsvetenskapliga fakulteten. Här möts lärare, studenter, forskare och aktivister. Vid institutionen pågår forskningsprojekt inom en rad olika områden och ett ständigt pågående samtal om de politiska utmaningar världen står inför. 

När du är student vid Genusvetenskapliga institutionen i Lund möter du genusvetenskapliga forskningsfrågor, både de som formuleras av forskarna/lärarna och de som formuleras av dig som student och dina kurskamrater. Hos oss lägger vi stor vikt vid applicerad teori: vad kan olika teorier och teoretiska ramverk möjliggöra för analyser och vad kan de hjälpa oss att förstå och förklara? 

Studiegruppen inom programmet är liten, vilket ger en koncentrerad och personlig studiemiljö där du tillsammans med engagerade lärare och medstudenter utvecklar och fördjupar dina kunskaper. Som student på programmet står du själv i centrum för din lärandeprocess och mycket av utbildningen bygger på dina egna vetenskapliga intressen. Under termin 3 har du möjlighet att välja inriktning inom en rad olika områden. Studenterna på  programmet har en blandad utbildningsbakgrund i samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen men delar ett gemensamt intresse för genusvetenskapliga teman och frågor.

Masterprogrammet förbereder dig för vidare forskning och för en bred arbetsmarknad med arbete i offentlig verksamhet, intresseorganisationer och i det privata näringslivet. Under hela programmets gång erbjuds en arbetsmarknadsrelaterad seminarieserie som ger inblickar i professionella arenor och vägar dit – både inom universitetet och utanför. Läs mer om institutionens arbetslivsorienterande seminarie- och workshopserie Framtidsspåret
 

Kontakta oss

Studievägledare, studierektor
Maria Persson

Tel. 046-222 08 01
maria [dot] persson [at] genus [dot] lu [dot] se


Programansvarig 
Maja Sager 

Tel. 046-222 87 31
maja [dot] sager [at] genus [dot] lu [dot] se (maja[dot]sager[at]genus[dot]lu[dot]se)