Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Institutionens forskningsråd

Forskningsrådet på Genusvetenskapliga institutionen är ett rådgivande organ vars huvudsakliga uppgift är att bistå institutionens forskare med råd i samband med ansökningar till externa finansiärer. Till detta ändamål sprider forskarrådet fortlöpande information om finansieringsmöjligheter, samt läser och kommenterar utkast till ansökningar.

Forskningsrådet ska bestå av seniora forskare. Under perioden 2018-2020 består rådet av institutionens professorer: Diana Mulinari, Helle Rydström, samt Jens Rydström. Sammankallande är ordföranden som liksom övriga ledamöter utses av prefekten för en treårsperiod. Forskningsrådet sammanträder i regel en till två gånger per termin.

Ordförande i forskarrådet har följande särskilda uppgifter:

  • Vara ledamot i fakultetens forskningskommitté.
  • Bevaka utvecklingen inom relevanta forsknings- och finansieringsområden och sprida forskningsrelaterad information vidare inom institutionen.
  • Organisera forskningsrelaterad session (ansökningar, publikationer, nätverkande, strategier) vid Genusvetenskapliga institutionens årliga internat samt ansvarar för institutionens interna seminarium.