Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Institutionens forskningsråd

Forskningsrådet på Genusvetenskapliga institutionen är ett rådgivande organ vars huvudsakliga uppgift är att bistå institutionens forskare med råd i samband med ansökningar till externa finansiärer. Till detta ändamål sprider forskarrådet fortlöpande information om finansieringsmöjligheter, samt läser och kommenterar utkast till ansökningar.

Forskningsrådet ska bestå av seniora forskare. Under perioden 2018-2020 består rådet av institutionens professorer: Diana Mulinari, Helle Rydström, samt Jens Rydström. Sammankallande är ordföranden som liksom övriga ledamöter utses av prefekten för en treårsperiod. Forskningsrådet sammanträder i regel en till två gånger per termin.

Ordförande i forskarrådet har följande särskilda uppgifter:

  • Vara ledamot i fakultetens forskningskommitté.
  • Bevaka utvecklingen inom relevanta forsknings- och finansieringsområden och sprida forskningsrelaterad information vidare inom institutionen.
  • Organisera forskningsrelaterad session (ansökningar, publikationer, nätverkande, strategier) vid Genusvetenskapliga institutionens årliga internat samt ansvarar för institutionens interna seminarium.

Genusvetenskapliga institutionen
Besök: Allhelgona Kyrkogata 14, Hus M, Lund
Postadress: Box 117, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten