Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Institutionella nätverk

Institutionen är medlem i följande institutionella nätverk:

Atgender

The European Association for Gender Research, Education and Documentation är en bred sammanslutning för akademiker, praktiker, aktivister och institutioner inom området kvinno-, genus-, transgender-, sexualitets- och queerstudier, feministisk forskning, kvinnors, sexuella och HBTQI-rättigheter, jämställdhet och mångfald. Föreningen utgör en permanent struktur för det växande fältet av kunskap och praktik i Europa. Läs mer på Atgenders hemsida

Ämnesföreningen genusvetenskap (ÄG)

ÄG främjar genusvetenskap som högskole- och universitetsämne och är en plattform för anslutna ämnesmiljöer. ÄG grundades under den nationella genusforskningskonferensen 2019. Ämnesföreningen strävar är en organisation för alla fora, centrum eller institutioner med genusvetenskap som ämne i någon form runt om i Sverige, för att bland annat stärka samarbetet kring utvecklingen av ämnet. 

Gender for excellence 

Gender for Excellence in Research (GenderEX) är ett projekt utformat för att bygga nätverk, utbyta kunskap och engagera bästa praxis för att stimulera integrationen av köns- och genusdimensionen i forskningsinnehåll (SGDRC), mellan Gender and Women's Studies Research Center vid Kadir Has University (GWSRC-KHAS) i Turkiet och tre internationellt ledande partners inom detta område: Lunds universitet (Sverige), Genuas universitet (Italien) och Technological University Dublin (Irland). Läs mer på GenderEX hemsida

The Future of Democracy: Cultural Analyses of Illiberal Populism in Times of Crises (FUDEM)

Forskarskolan FUDEM är en tvärvetenskaplig miljö där ett kollektiv av yngre och äldre forskare inom kulturstudier, etnologi, genusvetenskap och musikvetenskap forskar om de olika kulturella former i vilka illiberal populism uppenbarar sig i kristider. Det är ett samarbete mellan sex svenska universitet, däribland Linnéuniversitetet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Södertörns högskola, Göteborgs universitet och Uppsala universitet. Läs mer på Göteborgs universitets hemsida

Öresundsnätverket

Öresundsnätverket för könshistorisk forskning samlar genushistoriskt intresserade forskare från olika discipliner med syfte att utveckla och stärka genushistoriens ställning på båda sidor Öresund. Läs mer om Öresundsnätverket