Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

SI-mentorskap

Mentorsverksamheten vid Genusvetenskapliga institutionen

SI-verksamheten eller SI-programmet är ett komplement till den ordinarie undervisningen och riktar sig till studenter på "traditionellt svårare" kurser. SI står för Supplemental Instruction eller Samverkansinlärning, och går ut på att regelbundet träffas i grupp med SI-ledaren och andra intresserade kursdeltagare för att diskutera kursen.

Bättre studieresultat

Syftet med SI är att stötta dig som student i studierna och förhindra att någon känner att de måste hoppa av sina kurser.

SI ska även hjälpa dig som student till ett bra studieresultat och stärka dina prestationer oavsett tidigare erfarenheter, bakgrund eller kunskaper.

SI erbjuds till alla studenter på SI-utvalda kurser och deltagandet är frivilligt. 

Hur går mötena till?

Mötena organiseras och leds av den så kallade SI-ledaren, som är en student som tidigare läst den aktuella kursen, genomfört den med gott resultat och gått vidare i ämnet.

Ledarna får utbildning i metoder och strategier för SI, planerar och samlar studenterna på SI-möten ca en gång i veckan i anslutning till en föreläsning. SI-mötena läggs in i kursschemat.

Det är viktigt att SI-ledarna har kunskap om kursen, men de har inte samma roll som läraren, utan fungerar som samtalsledare. Svåra begrepp, frågeställningar, problem i kursinnehållet samt litteraturen diskuteras på SI-mötena.

För att du som deltagare ska känna dig trygg i diskussionerna och övningarna brukar eventuellt större grupper delas in i mindre grupper. Det är de deltagande studenterna själva som sätter agendan för SI-mötena.


För dig som vill arbeta som SI-ledare

Är du intresserad av att arbeta som SI-ledare ska du kontakta ansvarig studievägledare på Genusvetenskapliga Institutionen.

Vi ser det som en fördel om du som SI-ledare är intresserad av pedagogik och ledarskap, tycker om att arbeta i grupp och dela med dig av dina kunskaper. 

Vad innebär det att arbeta som SI-ledare?

Tillsammans med en grupp om 10-15 studenter (kan variera) använder du olika strategier/metoder för att hjälpa studenterna att bearbeta det som tagits upp av läraren på föreläsningar. Är ni flera SI-ledare på samma kurs, planerar, förbereder och genomför ni SI-passen gemensamt.
Som SI-ledare fungerar du som gruppledare och får studentgruppen att reflektera över viktiga begrepp, teorier och kurslitteratur samt hjälper till att skapa diskussion och lösa problem. Det är viktigt att du som söker till att arbeta som SI-ledare också har möjlighet att arbeta som SI-ledare under minst två terminer.

Som SI-ledare får du timarvode och dessutom:

  • ledarskapskunskaper
  • fördjupad förståelse för ämnet
  • träning att prata inför grupp
  • möjlighet till nya kontakter med studenter, lärare och övriga SI-ledare
  • en känsla av samhörighet inom ämnet
  • erfarenheter som är eftertraktade i arbetslivet
  • ett arbetsintyg

Du får också, inför SI-arbetet, gå en SI-ledarutbildning arrangerad av Europeiskt centrum för SI-PASS vid Lunds universitet. Där får du lära dig allt du behöver för att bli en bra SI-ledare. 
 

Kontakt

Fotografi på Maria Persson

Studievägledare 
Maria Persson
Tel. 046-222 08 01
maria [dot] persson [at] genus [dot] lu [dot] se