Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Termin 6

Under den här terminen läser du kursen Genusvetenskap: Kandidatkurs som är en 30 hp kurs. Kursen avslutas med att du skriver du din kandidatuppsats, med handledning såväl i grupp som enskilt.

 
Kursen är en möjlighet för dig som student att utveckla en fördjupad kunskap om feministiska vetenskaps-teoretiska frågor och metodologiska utmaningar inom den genusvetenskapliga forskningen. 


Under kursen får du träna på att kritiskt diskutera, analysera och jämföra vetenskapliga studier med fokus på användningen av feministisk teori och metod.


Kursen ger dessutom viss möjlighet för dig som student att själv påverka, genom att en del av kurslitteratur väljs individuellt utifrån dina intresseområden och utifrån vad din uppsats kommer att handla om. Kandidatuppsatsen skrivs under terminens sista del och här lär du dig genom handledning att genomföra av ett eget mindre forskningsprojekt, där slutprodukten blir ett eget vetenskapligt arbete.
 
På kandidatkursen är muntliga och skriftliga presentationer, dialog och diskussion viktiga element för att du ska få möjlighet att utveckla ett kritiskt tänkande och reflektera över olika problemområden.
 

Kontakt:

Studievägledare
Josefin Larsson
046-222 97 78
josefin [dot] larsson [at] genus [dot] lu [dot] se (josefin[dot]larsson[at]genus[dot]lu[dot]se)


Studievägledare, Studierektor
Maria Persson
046-222 08 01
maria [dot] persson [at] genus [dot] lu [dot] se (maria[dot]persson[at]genus[dot]lu[dot]se)


Programansvarig
Irina Schmitt
046 222 83 95
irina [dot] schmitt [at] genus [dot] lu [dot] se