Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Det jämlika vårdmötet 7,5hp

GNVB10 HÖST - KVÄLLSKURS

Genusvetenskapliga perspektiv på kroppen och samhället ger dig som arbetar inom vården verktyg för att möta människor på deras villkor. Öka din kunskap om genus, sexualitet, klass, etnicitet och organisation – och bidra till att skapa framtidens jämlika vård! – en kurs för dig inom hälso- och sjukvård.

jämlika vårdmötet

Kursen löper över hela terminen och föreläsningar och seminarier sker på kvällstid. Det finns möjlighet att genomföra delar av kursen via internet. Du möter erfarna lärare som forskat om hälsa, vård och samhälle och som brinner för frågor om en god sjukvård för alla – och en god arbetsmiljö för vårdens anställda. Samtidigt är det dina kunskaper som står i centrum, och syftet med kursen är att du som arbetar inom vården ska få möjlighet att reflektera kring hur olika maktrelationer påverkar individers och gruppers hälsa. Kursen ger dig möjlighet att analysera hur du, i din yrkesroll, kan beakta och söka häva effekten av kopplingen mellan samhällelig ojämlikhet och individuella patienters ohälsa. Dessutom behandlas frågor om sjukvårdens organisation och arbetsvillkor.  

Under kursens gång skriver du en kortare rapport i vilken du reflekterar kring din egen yrkesroll med utgångspunkt i genusvetenskapliga teorier.

Grundläggande behörighet. Ansök via www.antagning.se

 

Kursen är uppbyggd kring föreläsningar och seminarier. Seminarierna ger möjlighet att diskutera modulens tema med utångspunkt i de egna erfarenheterna. Missat seminarium kompletteras skriftligt genom att man skickar in en liten text som diskuterar den aktuella litteraturen. Examinationen består av ett hemprov (5 – 8 sidor) där kursdeltagaren reflekterar över sin egen yrkesroll. Syftet med hemprovet är att ge kursdeltagaren möjlighet att fördjupa sin kunskap om genusfrågor på ett sätt som stärker yrkeskompetensen.


Preliminärt schema: 

Modul 1: Möten och bemötanden ur ett jämlikhetsperspektiv 

31 augusti 18.15 – 20.00 
Föreläsning 1: Genus, genusvetenskap och jämlikhet– varför är det relevant för vårdpersonal? Lärare: Katharina Kehl

7 september 18.15 – 20.00
Föreläsning 2: Bemötande och likabehandling. Lärare: Katharina Kehl

14 + 15 september 18.15 – 20.00 
Seminarium 1: Om bemötande i vårdsammanhang. Lärare: Katharina Kehl


Modul 2: Biologiskt, socialt och mitt emellan? Om kropp, identitet och jämlikhet

22 september 18.15 – 20.00    
Föreläsning 3: Genus, biologi och medicin. Lärare: Maria Wemrell

30 september 18.15 – 20.00     
Föreläsning 4: Gender bias i sjukvården. Lärare: Maria Wemrell

6 + 7 oktober 18.15 – 20.00    
Seminarium 2: Genusperspektiv på kropp och medicin. Lärare: Maria Wemrell


Modul 3: Människa, marknad, vetenskap

19 oktober 18.15 – 20.00    
Föreläsning 5: Ojämlikheten dödar – folkhälsoperspektiv på genus, klass och etnicitet. Lärare: Sten Axelsson Fisk     

27 oktober 18.15 – 20.00    
Föreläsning 6:  Hur tar vi hänsyn till socioekonomi i den kliniska handläggningen. Lärare: Sten Axelsson Fisk


Modul 4: Villkoren för det jämlika vårdmötet

2 november 18.15 – 20.00    
Föreläsning 7: Intersektionella perspektiv på vården som organisation – arbetsmiljö, styrning och (o)jämlikhet. Lärare: Rebecca Selberg

10 + 11 november 18.15 – 20.00     
Seminarium 3: Vårdens organisation och dess effekter för vårdmötet. Lärare: Rebecca Selberg

16 november 18.15 – 20.00    
Föreläsning 8: Att skapa det jämlika vårdmötet – verktyg för framtiden. Lärare: Katharina Kehl

23 + 25 november 18.15 – 20.00    
Seminarium 4: Hur skapar jag det jämlika vårdmötet?Lärare: Katharina Kehl 


Lärare:

Katharina Kehl är disputerad i freds- och utvecklingsforskning och forskar om genus, sexualitet och ojämlikhet. Hon har tidigare erfarenhet från RFSL av att arbeta med vårdpersonal i frågor om bemötande inom sjukvården.

Rebecca Selberg är disputerad i sociologi och lektor i genusvetenskap. Hon forskar om sjukvårdens organisation och arbetsvillkor inom offentlig sektor.

Maria Wemrell är disputerad i socialepidemiologi och är postdoktor i folkhälsovetenskap. För närvarande forskar hon om våld i nära relationer.

Sten Axelsson Fisk är ST-läkare inom gynekologi och obstetrik och forskare inom socialepidemiologi. 

Shai Mulinari är disputerad i molekylärbiologi och docent i sociologi. Han forskar om hur marknadskrafter, statlig reglering och medicinsk vetenskap påverkar läkemedelsutveckling och läkemedelsanvändning i samhället. 
 
För frågor om kursen, schema och kursinnehåll, kontakta Katharina Kehl: katharina [dot] kehl [at] genus [dot] lu [dot] se 
 

studievägledning

 

Studievägledare:
Josefin Larsson
Tel. 046-222 97 78
josefin [dot] larsson [at] genus [dot] lu [dot] se

 

Lunds universitet: Universitets allmänna studievägledning

Schema

Se preliminärt schema för kursen nedan. Kursen ges på kvartsfart och på kvällstid.