Det jämlika vårdmötet 7,5hp

GNVB10 HÖST - KVÄLLSKURS

Genusvetenskapliga perspektiv på kroppen och samhället ger dig som arbetar inom vården verktyg för att möta människor på deras villkor. Öka din kunskap om genus, sexualitet, klass, etnicitet och organisation – och bidra till att skapa framtidens jämlika vård! – en kurs för dig inom hälso- och sjukvård

jämlika vårdmötet

Kursen löper över hela terminen och föreläsningar och seminarier sker på kvällstid. Det finns möjlighet att genomföra delar av kursen via internet. Du möter erfarna lärare som forskat om hälsa, vård och samhälle och som brinner för frågor om en god sjukvård för alla – och en god arbetsmiljö för vårdens anställda. Samtidigt är det dina kunskaper som står i centrum, och syftet med kursen är att du som arbetar inom vården ska få möjlighet att reflektera kring hur olika maktrelationer påverkar individers och gruppers hälsa. Kursen ger dig möjlighet att analysera hur du, i din yrkesroll, kan beakta och söka häva effekten av kopplingen mellan samhällelig ojämlikhet och individuella patienters ohälsa. Dessutom behandlas frågor om sjukvårdens organisation och arbetsvillkor.  

Under kursens gång skriver du en kortare rapport i vilken du reflekterar kring din egen yrkesroll med utgångspunkt i genusvetenskapliga teorier.

Grundläggande behörighet. Ansök från och med den 16 mars via www.antagning.se

 

Kursen är uppbyggd kring föreläsningar och seminarier. Seminarierna ger möjlighet att diskutera modulens tema med utångspunkt i de egna erfarenheterna. Missat seminarium kompletteras skriftligt genom att man skickar in en liten text som diskuterar den aktuella litteraturen. Examinationen består av ett hemprov (5 – 8 sidor) där kursdeltagaren reflekterar över sin egen yrkesroll. Syftet med hemprovet är att ge kursdeltagaren möjlighet att fördjupa sin kunskap om genusfrågor på ett sätt som stärker yrkeskompetensen.


Preliminärt schema: 

 

31/8              18-20             Genus, genusvetenskap och jämlikhet – varför är det relevant för vårdpersonal?
8/9                18-20             Bemötande och likabehandling
15/9              18-20             Seminarium: Om bemötande i vårdsammanhang
16/9              18-20             Seminarium (samma som ovan)
24/9              18-20             Skillnad eller ej? Genusbias i sjukvården
30/9              18-20             Kön/genus: biologiskt och socialt
7/10              18-20             Seminarium: Genusperspektiv inom vård och omsorg
8/10              18-20             Seminarium: samma som ovan
13/10            18-20             Ojämlikheten dödar – folkhälsoperspektiv på genus, klass, etnicitet
21/10            18-20             Medicinen och marknaden – kritiska perspektiv
27/10            18-20             Intersektionella perspektiv på vården som organisation
5/11              18-20             Seminarium: Vårdens organisation och dess effekter för vårdmötet
9/11              18-20             Seminarium: samma som ovan
17/11            18-20             Att skapa det jämlika vårdmötet – verktyg för framtiden
9/12              18-20             Seminarium: Hur skapar jag det jämlika vårdmötet?
10/12            18-20             Seminarium: Samma som ovan
14/1              18-20             Omseminarium
 

 

Lärare:

 

Rebecca Selberg är disputerad i sociologi och lektor i genusvetenskap. Hon forskar om sjukvårdens organisation och arbetsvillkor inom offentlig sektor.

Katharina Kehl är doktorand vid Institutionen för urbana studier vid Göteborgs universitet. Katharinas forskningsområde är genus, sexualitet och ojämlikhet. Hon har också mångårig erfarenhet från RFSL av att arbeta med vårdpersonal i frågor om bemötande inom sjukvården.

Maria Wemrell är disputerad i socialepidemiologi och är postdoktor i folkhälsovetenskap. För närvarande forskar hon om våld i nära relationer.

Shai Mulinari är disputerad i molekylärbiologi och docent i sociologi. Han forskar om hur marknadskrafter, statlig reglering och medicinsk vetenskap påverkar läkemedelsutveckling och läkemedelsanvändning i samhället. 

 

För frågor om kursen, schema och kursinnehåll, kontakta Rebecca Selberg: rebecca [dot] selberg [at] genus [dot] lu [dot] se

 

 

Schema

Se preliminärt schema för kursen nedan. Kursen ges på kvartsfart och på kvällstid.