Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om något händer

Information för dig som vistas på institutionen

Om det inträffar något som medför att du behöver kontakta larmcentral eller annan myndighet, använd denna telefonlista.

I nödsituation ring: 112

Om du ringer från en intern telefon: glöm inte att slå nolla före (0-112).

Universitetets larmtelefon: 20 700

Om du behöver komma i kontakt med väktare eller universitetets beredskapsperson ring 20 700. Från utlandet ringer du: +46 46 222 07 00

Första hjälpen

Hjärtstartare på Genusvetenskapliga institutionen finns i Hangaren. En hjärtstartare är självinstruerande, men ska ses som ett komplement till hjärt- och lungräddning som alltid ska påbörjas vid alla typer av hjärtstopp.

Händelserapport

Om något händer ska personal alltid fylla i en händelserapport. På så sätt ser man till att alla nödvändiga anmälningar och kontakter görs.

Om du är student, be någon på institutionen att fylla i den.

Läs mer och fyll i en händelserapport på Medarbetarwebben.

Arbetsskada

Gäller händelsen en arbetsskada, läs vidare på Medarbetarwebben.

Viktig samhällsinformation

Krisinformation.se

DinSäkerhet.se

Telefonnummer i bokstavsordning

 • Ambulansbeställning +46 40 676 93 00
 • Arbetsmiljöverket +46 10 730 90 00
 • Företagshälsovården +46 46 222 32 80
 • Giftinformation +46 8 33 12 31
 • Information vid olyckor och kriser +46 113 13
 • Krisstöd i akut skede +46 76 846 52 78 +46 76 126 71 43
 • Läkemedelsupplysning +46 771 46 70 10
 • Polisen +46 114 14
 • Sjukvårdsrådgivningen +46 1177
 • Studenthälsan +46 46 222 43 77
 • Studentprästerna +46 46 71 87 35
 • Stödcentrum i Lund +46 46 359 95 26

Ring alltid 112 i en nödsituation!

Slå 0-112 om du ringer från någon av institutionens fasta telefoner.

Vid ambulanstransport

Var noga med att ange riktig adress

Besöksadress: Allhelgona Kyrkogata 18 C, Hus M, våning 2, Lund

I möjligaste mån bör någon person möta upp vid inkörsel parkeringsplats (Allhelgona kyrkogata)

Hur jobbar vi under krissituationer?

Klicka här för att läsa vår Kris- och katastrofplan.