Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Det här ingår i programmet

Observera - Masterprogrammet kommer ej öppna för antagning hösten 2024

Masterprogrammet Genus, migration och social rättvisa spänner över två år, fyra terminers studier. På den här sidan hittar du information om de kurser som ingår. En programöversikt får du om du klickar på bilden här under:

Programstruktur för masterprogrammet

Termin 1

Första terminen på programmet innehåller fyra 7.5 hp-kurser. Samtliga ges på engelska.

Genus i en global värld

GNVN05, 7.5 hp | Gender in a Global World 7.5 credits

Teoretisk introduktion till programmet med fokus på genus, makt och förändring. Kursen syftar till att förklara och fördjupa förståelsen för en intersektionell analys i relation till genus, sexualitet och makt. Kursen tar avstamp i dagsaktuella händelser och studenterna gör övningar i feministisk omvärldsanalys.

Kursansvariga: Maja Sager

Hitta kursplan, schema och litteraturlista under fliken Schema och kursdokument till vänster.

Genus och nation i Europa

GNVN06, 7.5 hp | Gender and Nation in Europe 7.5 credits

Kursen introducerar programmets inriktning mot ekonomiska, politiska och kulturella förändringar av genusregimer och samlevnad. Kursen fokuserar vidare ett postkolonialt perspektiv på nation och gemenskap i en europeisk kontext. Sexualitet, genus och etniska regimer i Europa förstås och förklaras ur ett postkolonialt och intersektionellt perspektiv.

Kursansvarig: Maja Sager

Hitta kursplan, schema och litteraturlista under fliken Schema och kursdokument till vänster.

Samhällsvetenskaplig forskningsmetodik 15 hp

Kurserna Designing Research in Social Sciences, SIMM52 7.5 hp och Feminist methodologies and theories of knowledge, SIMM54 7.5 hp. Kurserna ger en bred introduktion till samhällsvetenskapliga metoder och epistemologier. 

Kursen ges av Graduate School i Lund.

Designing Research in Social Sciences - SIMM52

Feminist methodologies and theories of knowledge - SIMM54


Termin 2

Andra terminen på programmet innehåller fyra 7.5 hp-kurser. Feministiska metodologier ges på engelska, övriga kurser ges på svenska.

Globala processer, lokala förändringar: Arbete och ekonomi

GNVN10, 7.5 hp

Kursen har fokus på arbetsmarknad, försörjning och relationen mellan betalt och obetalt arbete, produktion och reproduktion i Sverige, Europa och globalt. Kursen utforskar kopplingar mellan det lokala och det globala.

Kursansvarig: Andrés Brink Pinto

Hitta kursplan, schema och litteraturlista under fliken Schema och kursdokument till vänster.

Globala processer, lokala förändringar: Ojämlikhet, hälsa och samlevnad

GNVN08, 7.5 hp

Här undersöks länken mellan ojämlikhet, hälsa och samlevnad. Kursen syftar till att ge en bredare förståelse av hälsa och samlevnad med utgångspunkt i identitet och erkännande. Kursen fokuserar hälsa utifrån idéer om inkludering och exkludering och diskuterar effekter på hälsa och upplevelse av hälsa.

Kursansvarig: Pricsilla Solano

Hitta kursplan, schema och litteraturlista under fliken Schema och kursdokument till vänster.

Gender studies: Feminist Methodologies and Methods

GNVN33, 7.5 hp 

Vetenskapsteoretisk kurs som fördjupar förståelsen av feministisk metodologi. Denna kurs ingår i institutionens utbud av fristånde kurser på avancerad nivå.

Kursen ges på engelska.

Hitta kursplan, schema och litteraturlista under fliken Schema och kursdokument till vänster.

Globala processer, lokala förändringar: Kultur

GNVN09, 7.5 hp

Kursen ger fördjupad kunskap om kultur och representation, i relation till programmets övergripande inriktning mot genus, makt, migration och social rättvisa. Kursen undersöker globaliseringens kulturella uttryck samt undersöker feministiska postkoloniala perspektiv i relation till kultur.

Kursansvarig: Lena Karlsson

Hitta kursplan, schema och litteraturlista under fliken Schema och kursdokument till vänster.


Termin 3

Tredje terminen på programmet erbjuder olika spår, inklusive möjlighet till utbytesstudier och arbetslivspraktik.

Under termin 3 erbjuder vi olika valbara spår. Dessa spår varierar men brukar bestå av spåren folkhälsa, socialt arbete, mellanösterstudier, development studies, öst- och sydasiatiska studier. Under terminen går det även bra att läsa utbytesstudier och arbetslivspraktik. 


Du väljer mellan:

 1. Valbara kurser inom programmets spår
   
 2. Arbetslivspraktik
  Här har du möjlighet att genomföra en arbetsplatsförlagd praktik  Kursen bygger på att du som student hittar din egen praktikplats och får arbetsuppgifter med för programmet anpassade arbetsuppgifter. Har du frågor om arbetslivspraktiken, kontakta vår studievägledare Maria Persson
   
 3. Utbytesstudier.
  Här har du möjlighet att genomföra utbytesstudier. Har du frågor om utbytesstudier, kontakta studievägledaren eller internationella kontoret. 

 
Möjlighet finns också att läsa andra kurser termin 3 efter samråd med studievägledaren.


Termin 4

Genusvetenskap: Examensarbete för masterexamen 

GNVM03 30,0 hp

Under den här terminen skriver du din masteruppsats, med handledning såväl i grupp som enskilt.

Utbildningsplan och kursplaner

Kontakta oss

Studievägledare, studierektor
Maria Persson

Tel. 046-222 08 01
maria [dot] persson [at] genus [dot] lu [dot] se


Programansvarig 
Maja Sager 

Tel. 046-222 87 31
maja [dot] sager [at] genus [dot] lu [dot] se (maja[dot]sager[at]genus[dot]lu[dot]se)