Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Termin 2

Andra terminen på programmet innehåller kursen Genusvetenskap: Genus, makt och kultur som är en 30 hp kurs.

Kursen ger fördjupade kunskaper om ämnet genusvetenskap och en introduktion till feministiska teorier utifrån frågor om kultur, representation och ideologi. Genusvetenskapens utveckling som interdisciplinärt fält presenteras utifrån en samling centrala teoretiska interventioner och analytiska begrepp, samt utifrån metoder grundade i kulturanalytiska approacher. Du lär dig med hjälp av teoretiska och metodologiska verktyg att analysera komplexa maktrelationer kopplade till hur genus, klass, sexualitet och ras/etnicitet skapas, återskapas och omförhandlas.


Kursen består av tre delkurser:

1. Feminismens filosofiska rum, 7,5 hp
I delkursen studeras centrala teoretiska texter, som syftar till att ge en fördjupad inblick i det genusvetenskapliga kunskapsområdets utveckling. Kursen utgår från ett antal för den feministiska teoribildningen centrala texter och knyter dessa till en rad problemområden som konstituerar genusvetenskapen som fält.

2. Genus, representation och ideologi, 7,5 hp
Delkursen introducerar och undersöker teoretiskt relationen mellan media, kultur och makt. Kursens syfte är att ge studenter redskap för att förstå, tolka och analysera kulturella processer och mediala produkter. Utifrån centrala texter inom kritiska kulturstudier introduceras studenter till grundläggande teorier om representation, reception, ideologi och kultur, samt en kulturanalytisk begreppsapparat som används för att analysera hur grupper och individer framställs på ett formativt sätt.

3. Genus, diskursanalys och narrativ metod, 15 hp
Delkursen introducerar och undersöker den metodologiska grunden för genusvetenskaplig forskning om relationen mellan text/media, kultur och makt. Kursen utrustar studenten med en grundläggande förmåga att genom metodologiska verktyg från kritisk kulturanalys, med särskilt fokus på diskursanalys och narrativmetod, undersöka hur grupper och individer framställs på ett formativt sätt. Delkursen ger studenterna möjlighet att genom ett gruppbaserat projekt få praktisk träning i diskursanalys och narrativ metod.

Kontakt:

Studievägledare
Josefin Larsson
Tel. 046-222 97 78
josefin [dot] larsson [at] genus [dot] lu [dot] se


Programansvarig
Irina Schmitt
046 222 83 95
irina [dot] schmitt [at] genus [dot] lu [dot] se


Studierektor
Terese Anving 
Tel: 046 222 97 74
terese [dot] anving [at] genus [dot] lu [dot] se