Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Genus, sexualitet, queer, trans

Vi har en livaktig forskningsmiljö med fokus på genus och sexualitet. Med förankring i en feministisk, queer, transfeministisk och/eller crip-teoretisk genealogi har forskningsmiljön under åren vuxit till en stark forskningsprofil på institutionen. Genom att dra nytta av expertisen hos internationellt erkända forskare vid institutionen har forskningsmiljön utvecklat starka nationella, nordiska och internationella partnerskap och samarbeten.

Med stöd av externa medel från offentliga och privata finansiärer problematiserar flera forskare och doktorander binära kategorier och klassificeringssystem baserade på kön och sexualitet i pågående forskningsprojekt som fortsätter att utvidga och fördjupa fältet genusvetenskap. 

Med nära kopplingar till gräsrotsnätverk, civilsamhällesorganisationer, kommuner och statliga myndigheter bidrar bidragen från forskare som arbetar inom detta forskningsfält till att forma policyrekommendationer och berika samhällsdebatten. 

Crip- and Queer seminarieserie

Forskningsmiljön är värd för institutionens seminarieserie Crip- and Queer, som erbjuder kritiska diskussioner om banbrytande frågor inom området genom offentliga forskningsseminarier med inbjudna gäster.

Se vårt kalendarium för kommande Crip- and Queer seminarium.