Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Lena Karlsson

Docent, prefekt

Jag är docent i genusvetenskap och för närvarande ägnar jag min arbetstid åt prefektuppdraget och forskning.

Tidigare har jag varit lektor och ämnesansvarig för genusvetenskap vid Malmö högskola (2007-2012). Dessförinnan har jag bland annat varit forskarassistent vid Centrum för genusvetenskap, Lunds universitet (2002-2006).

Jag disputerade i engelska, litteraturvetenskaplig inriktning vid Umeå universitet 2001.

Både min forskning och min undervisning reflekterar mitt fokus på interdisciplinärt arbete, särskilt i korsningen cultural studies, feministisk och narrativ teori.

Min forskning utgår från ett grundläggande intresse för hur människor skriver in sig i och använder sig av berättelser (i olika media, i dialog med olika genrer) och hur berättelser och bruk av berättelser gör kön, i samspel med olika kategorier. Alltsedan avhandlingen med dess undersökning av självbiografiska texter har genre varit i fokus för min forskning. Självbiografiteori och självbiografiskt material är alltjämt ett tongivande forskningsintresse. Vad berättar vi när vi berättar vår egen historia? Vad begär vi när vi som läsare söker oss till självbiografisk text?

Pågående forskning

Jag deltar för närvarande i det VR-finansierade tvärvetenskapliga forskningsprojeketet Våldtäkt i Sverige 1990-2013. Ett historiskt och intersektionellt perspektiv på våldtäkt inom olika genrer. Syfte med projektet är att med en kombination av historiska, kulturanalytiska, genusvetenskapliga och juridiska perspektiv tolka dessa förändringar genom att studera berättelser om våldtäkt. Berättelser är (efterhands)konstruktioner av händelser och skeenden som görs av skilda aktörer, i detta sammanhang av journalister, aktörer inom rättsväsendet och skribenter på sociala medier.  En utgångspunkt är att berättelser skapas interaktivt och förhandlas kollektivt. Människor talar inte om sexuellt våld på samma sätt i alla tider och på alla platser och hur vi talar om det har betydelse för upplevelser och erfarenheter, hur de utsatta blir bemötta och likaså hur de som utsätter blir bemötta.

I mitt delprojekt undersöker jag självbiografiska berättelser som har publicerats i olika sociala online forum (framförallt som bloggar och tweets) i anslutning till upprop och kampanjer om sexuellt våld med Internet som central plattform. Att det personliga är politiskt är en grundläggande devis för flertalet feministiska rörelser.  Hur ser relationen ut mellan erfarenhet, berättelse och politik i de nutida kampanjerna? Hur påverkar den specifika självbiografiska genren (blogg, twitter) och den specifika online kontexten vilka berättelser som kan berättas och vilka berättelser som får gehör?

Administrativa uppgifter

Prefekt vid Genusvetenskapliga institutionen.

Publikationer

Lena Karlsson Portrait
E-post: lena [dot] karlsson [at] genus [dot] lu [dot] se

Prefekt

Genusvetenskapliga institutionen

+46 46 222 42 33

210

31

Universitetslektor

Genusvetenskapliga institutionen

31

Genusvetenskapliga institutionen
Besök: Allhelgona Kyrkogata 14, Hus M, Lund
Postadress: Box 117, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten