Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Lena Karlsson

Prefekt

Bakgrund

Jag disputerade 2001 vid Umeå universitet med avhandlingen Multiple Affiliations: Autobiographical Narratives of Displacement by (Im)migrant U.S. Women.  2002 placerade jag min av Vetenskapsrådet finansierade forskarassistent-tjänst vid vad som då hette Centrum för Genusvetenskap, Lunds universitet och har sedan dess huvudsakligen verkat vid Lunds universitet. Jag är prefekt vid Genusvetenskapliga institutionen sedan 2017.

Forskningsområden

  • Cultural studies
  • Narrativ teori och metod, självbiografi
  • Digitala medier
  • Sexuellt våld

Pågående forskning och undervisning

Min forskning präglas av två huvudspår som bägge kretsar kring frågor om berättande, demokrati och representation. Det ena huvudspåret rör självbiografiskt berättande. Vem kan berätta sin historia i vilken kontext? Vilken och vems historia ges legitimitet och trovärdighet? Mitt senaste forskningsprojekt rör narrativ om sexuellt våld. Jag har studerat hur anti-våldtäktskampanjer på nätet använder sig av självbiografiskt berättande för att mobilisera mot sexuellt våld och hur dessa berättelser tas emot i det offentliga samtalet och vilken möjlighet de i förlängningen har att påverka lagstiftning.  Mitt andra forskningshuvudspår rör läsande ur ett litteratursociologiskt perspektiv. Jag har undersökt hur självbiografiska bloggar konsumeras, idén om läsandet som terapi och som del av ett självförbättringsprojekt, och också maskulinitet och kulturkonsumtion genom en studie av kulturpolitiska åtgärder som strävar efter att få pojkar och pappor att i vidare mån bli läsande medborgare.

För närvarande går min arbetstid främst åt prefektuppdraget och forskning. Jag undervisar i viss mån, bland annat på vår högskolepedagogiska kurs om genus och mångfald samt på vår masterutbildning.

 

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Senaste
Alla

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Lena Karlsson
E-post: lena [dot] karlsson [at] genus [dot] lu [dot] se

Prefekt

Genusvetenskapliga institutionen

+46 46 222 42 33

238

31

Universitetslektor

Genusvetenskapliga institutionen

31

Genusvetenskapliga institutionen
Besök: Allhelgona Kyrkogata 14, Hus M, Lund
Postadress: Box 117, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten