Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Irina Schmitt

Universitetslektor

Jag är universitetslektor och arbetar som forskare och lärare här på Genusvetenskapliga institutionen.

Övertygad om att jag skulle bli teaterregissör, började jag mina studier på Universitet Bremen i norra Tyskland, och blev fast med tänkandet och lärandet. I försöket att förstår mig bättre på migrationsstudier och queer intellektuellt arbete och aktivism skrev jag en Magistra Artia uppsats om sociala förändringar och policy utveckling kring multikulturalism och queer politik i Kanada, och en avhandling om unga personers förhandlingar av nationell tillhörighet. Tillsammans med vän*innor/kollegor blev jag initierad i queerforskning och undervisade mina första seminarier i genusvetenskap. Till Lund kom jag 2008 som postdoktor, lockad av denna imponerande bredden i forskning (från drag kungar till postkolonialer analyser av arbete) som var och är möjligt här.

Både i forskningen som i undervisningen känner jag mig inspirerad av queerfeministiskt, transfeministiskt, anti-rasistiskt och postkolonialt tänkande och arbete, och av arbetet på skärningen mellan akademisk och ”vardaglig” kunskap. Jag är intresserad i hur människor förhandla könad och sexualiserad tillhörighet med nationella idéer om vilka ”vi” är, samt i inkongruensen mellan juridiska anföranden och vardagliga upplevelser, de synliga och dolda maktprocesserna.

Pågående forskning
Queer-feministiskt tänkande har varit en intellektuell hemvist för mig i många år. De senaste åren har jag börjat lära från och inom trans och intersex studier, medan jag forsätter mitt empiriska intresse för skolor och universitet som rum för socio-politiskt (kunskaps-)produktion och – möjligtvis, förhoppningsvis – förändring.

I mitt arbete fokuserar jag på maktrelationer och erfarenheter av intersektionerna mellan genus, kön och sexualitet med idéer om nationella tillskrivningar och tillhörigheter. Jag placerar detta arbete i organisationer där kunskap produceras och det nationella skrivs in, som skolor och högskolor. Ett av mina senaste projekt handlar om lärarnas och aktivsters strategier i utbildning och praktik kring sexuell- och könsdiversitet i Vancouver och Toronto i Kanada. Just nu är jag på gång med ett projekt med unga och unga vuxna trans och intersex personer kring deras erfarenheter i skolan, ett projekt som jag har velat göra länge. Här finns mer information om mina pågående projekt. ►

Tillsammans med Jens Rydström sammankallar jag Queerseminariet på Genusvetenskapliga institutionen, ett tvärvetenskapligt seminarium om queerteorier, queerkulturer, queeraktivismer som är öppet för alla intresserade.

Undervisning
Att vara lärare i genusvetenskap, eller läraren som underviser om genusvetenskap i andra ämnen, tillhör de mest priviligierade och njutbara moment som finns för mig i universitetsvärlden. Jag undervisar och har undervisat inom Genusvetenskapliga institutionens kurser på grund- och masternivå, inom Socialvetenskapliga fakultetens internationella masterprogrammet och inom lärarutbildningen. Jag undervisar mest kring feministisk metodologi och teori och normkritisk pedagogik. Inget undervisningsmoment är som den andra, men det jag tycker mest om är när, genom gemensam utforskandet, det teoretiska blir uppenbart i det empiriska, och när praktiska användningar uppenbarar sig i teorier som verkar vara abstrakt och långt ifrån det som vi kanske kan kalla ”världen därute”.

Akademiska organisationer och nätverk
Hbtq-nätverk för anställda vid at Lunds universitet hbtq.blogg.lu.se

Sveriges Genusforskarförbund (2010-2015, styrelsemedlem) http://www.genusforskning.org

Antirassistiska Akademin http://www.antirasistiskaakademin.se/

Gender and Education Association http://www.genderandeducation.com/links

Publikationer (urval)

(2016) Alm, Erika, Signe Bremer, Iwo Nord & Irina Schmitt: Queer- och transforskning. In Werner, Ann, & Anna Lundberg (eds), En introduktion till genusvetenskapliga begrepp. Nationella sekretariatet för genusforskning: Göteborg. http://www.genus.se/media/en-introduktion-till-genusvetenskapliga-begrepp-2016/

(2014) Om begreppens klibbighet och problem: en intersektionell analys av jämställdhets-, likabehandlings- och mångfaldspolicy på Lunds universitet. In Kerstin Sandell (Ed.), Att bryta innanförskapet. Kritiska perspektiv på jämställdhet och mångfald i akademin (pp. 60-97). Göteborg: Makadam.

(2014). Normkritiska pedagogiker, lagstiftad antidiskriminering och maktanalys. In Anders Persson & Roger Johansson (Eds.), Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang - utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet. Lund: Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet.

(2013). with Anna Malmquist and Malena Gustavson, Queering School, queers in school: An introduction. Confero, 1(2), 5-15. (http://www.confero.ep.liu.se/contents.asp?doi=10.3384/confero.2001-4562.13v2).

(2012). Sexuality, secularism and the nation - reading Swedish school policies. In Erica R. Meiners & Therese Quinn (Eds.), Sexualities in Education: A Reader (pp. 270-280). New York: Peter Lang. (This book has received the AESA (American Educational Studies Association) Critics Choice Award 2013.)

(2011). with Malena Gustavson, Culturally queer, silenced in school? Children with LGBTQ parents, and the everyday politics of/in community and school. Lambda Nordica. Tidskrift för homo/lesbisk/bi/transforskning, 16(2-3), 159-187.

(2010). Do you have a boyfriend? Feeling queer in youth and education research. Lambda Nordica. Tidskrift för homo/lesbisk/bi/transforskning, 15(3-4), 15-39.

 

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Irina
E-post: irina [dot] schmitt [at] genus [dot] lu [dot] se

Universitetslektor

Genusvetenskapliga institutionen

+46 46 222 83 95

211

31

Handledare

Utbildningsvetenskap

11

Genusvetenskapliga institutionen
Besök: Allhelgona Kyrkogata 14, Hus M, Lund
Postadress: Box 117, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten