Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Irina Schmitt

Universitetslektor

Bakgrund

Jag disputerade 2007 vid universitet Bremen, Tyskland, med en avhandling om ungas förhandlingar av nationell tillhörighet, i Tyskland och Kanada, och kom till Genusvetenskapliga institutionen som postdoktoral forskare 2008. Oktober 2010 var jag gästforskare (Visiting Associate Professor)  vid Centre for Women and Gender Studies, University of British Columbia. 2011-2014 var jag biträdande lektor på institutionen, och även institutionens studierektor. Jag blev anställd som lektor 2015.

I mitt arbete fokuserar jag på maktrelationer och erfarenheter av intersektionerna mellan genus, kön och sexualitet med idéer om nationella tillskrivningar och tillhörigheter. Jag placerar detta arbete i organisationer där kunskap produceras och det nationella skrivs in, som skolor och högskolor. Mina tidigare forskningsprojekt har handlad om förhandlingar av nationell tillhörighet, barn med HBTQI+-föräldrar och deras erfarenheter i skolan i ett europeiskt samarbetsprojekt, likabehandlingsarbete i akademin och strategier för rättvise-arbetet kring HBTQI+.

Mitt pågående arbete placeras inom trans- och queer-feministisk utbildningsforskning, och är en intervjustudie med unga och unga vuxna trans personer om deras erfarenheter och analys av skolan.

Forskningsområden

  • Queerfeministiska studier
  • Transfeministiska studier
  • Feministiska metodologier
  • Rättvisa, lagstiftning, nation
  • Rättvisa och HBTQIA+ i skolan och akademin

Pågående forskning och undervisning

I mitt pågående projekt undersöker jag hur unga och unga vuxna trans personer förhandlar sin identitet med de normativa, nationellt kodade förväntningar som finns i skolan. Vad upplever de som stödjande och vilket stöd hade de förväntat sig? Med denna studie bidrar jag till det växande fältet av trans_intersex-forskning i Sverige, och till den internationella trans- och queer-feministiska utbildningsforskningen. Med studien vill jag också tänka igenom den till synes universella begreppsapparaten kring trans. Jag ser den växande frustationen med den ihärdiga vitheten och rasism i queera communities, och vill ifrågasätta eurocentriska genealogier i teoretiseringen av kroppar och identiteter, i ett samhälle formad av både intern och extern kolonialism och migration.  Hur är cis-normativitet sam-producerad genom inte minst rasism, och normer kring klass och funktion?

Att vara lärare i genusvetenskap, eller läraren som undervisar om genusvetenskap i andra ämnen, är ett privilegium och ett nöje. Jag undervisar och har undervisat inom Genusvetenskapliga institutionens kurser på grund- och mastersnivå, inom Socialvetenskapliga fakultetens internationella mastersprogram och inom lärarutbildningen. Jag undervisar även Genus och mångfald i undervisning inom högskolepedagogiska utbildningen. På forskarutbildningsnivå har jag doktorand-bihandledning.

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Senaste
Alla

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

irina Schmitt
E-post: irina [dot] schmitt [at] genus [dot] lu [dot] se

Universitetslektor

Genusvetenskapliga institutionen

+46 46 222 83 95

211

31

Handledare

Utbildningsvetenskap

11

Genusvetenskapliga institutionen
Besök: Allhelgona Kyrkogata 14, Hus M, Lund
Postadress: Box 117, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten