Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

irina Schmitt

Irina Schmitt

Universitetslektor

irina Schmitt

Normkritiska pedagogiker, lagstiftad antidiskriminering och maktanalys

Författare

 • Irina Schmitt

Redaktör

 • Roger Johansson
 • Anders Persson

Summary, in Swedish

I detta kapitel argumenterar jag för normkritiska och icke-förtryckande sätt att tänka inom undervisning och lärande. Efter en diskussion av argument som förs för och emot antidiskriminerings- och normkritisk arbete i skolan presenterar jag några av normkritiska pedagogikers teoretiska utgångspunkt. Det följs av en överblick över de regler som gäller för icke-diskriminering och inkludering i skollagen och läroplanen och en diskussion av deras begränsningar. Att lära sig om normkritiska och icke-förtryckande pedagogiker kan ge framtida lärare verktyg för analys av såväl sina ämnen som sina arbetsplatser och redskap för solidaritet med både elever och andra lärare samt för motstånd där det behövs. Det kan vara ett sätt att ta på allvar den homogeniteten som lärare finner i sin arbetsvardag. Det är elevernas och studenternas rättighet att få tillgång till metoder att lära och till kunskap som ingår som en del av ett demokratiskt samhälle, lokalt, regionalt och globalt.

Avdelning/ar

 • Genusvetenskapliga institutionen

Publiceringsår

2014

Språk

Svenska

Sidor

285-302

Publikation/Tidskrift/Serie

Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang - utbildningsvetenskaplig forksning vid Lunds universitet

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet

Ämne

 • Gender Studies

Nyckelord

 • diskriminering
 • normcritical education
 • school
 • school law
 • pedagogy
 • social justice

Aktiv

Published

Projekt

 • Teaching sex? Teachers' knowledge about and strategies towards non-heteronormative youth in Canada

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-7473-862-9