Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

irina Schmitt

Irina Schmitt

Universitetslektor

irina Schmitt

Förändring pågår! Förslag på förändringsarbete kring kön och könsidentitet i skolan - Bilaga 2

Change is happening! Proposals for change on gender and gender identity in schools - Appendix 2

Författare

 • Irina Schmitt

Summary, in Swedish

Att vara trans på olika sätt är ingen nödsituation och behöver inte vara dramatiskt. I stället för att enbart reagera i stunden kan politiker, rektorer, lärare, kuratorer, skolsköterskor och andra vuxna skapa en skola där färre spontana lösningar krävs eftersom det finns ett genomtänkt pedagogiskt och administrativt arbete, det som kallas ”whole-of-school approach” (Bartholomaeus & Riggs, 2017a, 2017b; Brömdal et al., 2020). Att göra detta arbete är inte valfritt, det ingår i skolans uppdrag att skapa en studiemiljö fri från diskriminering, och att vara förberedd sparar tid och kraft.
Utifrån materialet från en studie med 13 unga och unga vuxna som diskuteras i artikeln ”’Man måste verkligen ändra i läroböckerna för att få en ändring i
samhället’ – kön och könsidentitet i skolan” i denna rapport, material som skapats av aktivister och intresseorganisationer, och den internationella forskningen föreslår jag att skolors förändringsarbete kan och behöver göras inom flera områden, och jag strukturerar förslagen efter dessa områden.

Avdelning/ar

 • Genusvetenskapliga institutionen

Publiceringsår

2022

Språk

Svenska

Sidor

1-10

Publikation/Tidskrift/Serie

"Jag är inte ensam, det finns andra som jag". Rapport om unga hbtqi-personers levnadsvillkor

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Ämne

 • Social Sciences
 • Gender Studies
 • Educational Sciences

Nyckelord

 • skola
 • trans
 • ickebinär
 • 'whole-of-school' arbete för genusrättvisa i skolan
 • kön
 • könsidentitet
 • intersektionalitet
 • cisnormativitet
 • Sverige
 • genus
 • school
 • trans
 • nonbinary
 • whole-of-school approach for gender justice in schools
 • gender
 • gender identity
 • Sweden
 • intersectionality
 • cisnormativity

Aktiv

Published

Projekt

 • Young trans* and intersex peoples' experience of school