Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Jens Rydström

Professor

Jag är professor i genusvetenskap och docent historia och forskar och undervisar vid Genusvetenskapliga institutionen. Mina intressen är genushistoria, medicinhistoria, gay and lesbian studies, funktionshinderforskning, cripteori och queerteori.

Undervisning

På grundnivå undervisar jag främst på Fortsättningskursen i genusvetenskap (Teori- och metodkurserna), på kandidatprogrammet Equality and Diversity Management (Introduktionskursen och kandidatkursen) och på de engelskspråkiga kurserna ('Gender, Social Change and Diversity' och 'Scandinavian Models of Equality'). Dessutom undervisar jag på den internationella masterprogrammet ('Critical Feminist Perspectives in Social Theory' och 'Gender, Class, Ethnicity and Sexuality'). På forskarutbildningsnivå har jag doktorandhandledning och sitter dessutom i styrelsen för InterGender - Consortium and Research School in Interdisciplinary Gender Studies. Meningen med InterGender är att samla alla doktorander i genusvetenskap i Sverige och ett antal anslutna genusvetenskapliga institutioner i Europa (Humboldt-universitetet i Berlin, Universitetet i Utrecht, Central European University i Budapest, Helsingfors universitet och Norges nationella forskningsskola i kjønnsstudier). InterGender anordnar doktorandkurser och nätverksträffar för doktorander i genusvetenskap.

Forskning

Under hela min karriär har jag forskat om sexualitet, oftast ur ett historiskt perspektiv. Jag har publicerat en rad böcker om HBTQ-historia, och jag var en av dem som introducerade queerteori i Sverige på 1990-talet. På senare år har jag intresserat mig för kritisk funktionshinderforskning och cripteori. Mitt intresse för sexualitet och samhälle har fört till att jag nu också studerar sexarbete i ett historiskt perspektiv och AIDS-epidemins inverkan på civilsamhället.

Min senaste bok Loneliness and its opposite: Sex, disability, and the ethics of engagement, skrev jag tillsammans med socialantropologen Don Kulick. Projektet, finansierat av Vetenskapsrådet, undersöker möjligheterna att utveckla en positiv sexualitet för personer med signifikanta intellektuella eller fysiska funktionsnedsättningar i Danmark och Sverige. Vi visar hur funktionshindrades sexualitet uppmuntras, diskuteras och understöds i Danmark, medan i Sverige en stor grupp människor lämnas åt sitt öde och förvägras rätten att utveckla sin sexualitet. På så sätt sviker myndigheterna i Sverige systematiskt sitt etiska ansvar gentemot personer med betydande assistansbehov.

Ett nytt forskningsområde är sexarbete. Sedan 2014 ingår jag i det europeiska COST-nätverket Prospol – Comparing European prostitution policies: Understanding scales and cultures of governance, med över 40 deltagande forskare från 24 länder. Nätverket kommer att utmynna i en rad böcker och artiklar om europeisk prostitutionspolitik. Mitt bidrag utgörs av en historisk studie: Nordiska sexarbetarorganisationer: Sociala rörelser i föränderliga landskap, en jämförelse av sexarbetarorganisationer i Sverige, Danmark och Norge från 1970-talet till idag. Förutom en bok på svenska kommer jag att publicera artiklar på engelska i internationella tidskrifter.

Hösten 2017 startar jag ett nytt projekt tillsammans med Lena Lennerhed, historiker på Södertörns högskola. Projektet, finansierat av Vetenskapsrådet, heter När staten inte räcker till: AIDS och det civila samhället 1984–2000 och studerar hur olika frivilligföreningar reagerade på aidsepidemin. På vilket sätt lade de redan existerande föreningarna, som RFSU och RFSL, om sin verksamhet, och hur organiserade sig de nya föreningarna, som Noaks Ark, PositHiva Gruppen och Convictus? Vilka konflikter uppstod, dels mellan föreningarna, och dels mellan föreningarna och staten? Projektet ska utmynna i en samskriven bok på svenska och ett antal artiklar på engelska.


Publikationer i urval

Don Kulick & Jens Rydström (2015). Loneliness and its opposite: Sex, disability, and the ethics of engagement. Durham: Duke University Press.

Svante Norrhem, Jens Rydström, Hanna Markusson Winkvist (2015). Undantagsmänniskor: En svensk HBTQ-historia med utblickar i världen. Lund: Studentlitteratur.

Jens Rydström (2011). Odd couples: A history of registered partnership and gay marriage in Scandinavia. Amsterdam: Aksant / Amsterdam University Press.

Jens Rydström, David Tjeder (2009). Kvinnor, män och alla Andra: En svensk genushistoria. Lund: Studentlitteratur.

 

 

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Jens
E-post: jens [dot] rydstrom [at] genus [dot] lu [dot] se

Professor

Genusvetenskapliga institutionen

+46 46 222 80 69

M218

Allhelgona Kyrkogata 14M, Lund

31

Genusvetenskapliga institutionen
Besök: Allhelgona Kyrkogata 14, Hus M, Lund
Postadress: Box 117, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten