Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Jens Rydström

Jens Rydström

Professor emeritus

Jens Rydström

Sociala rörelser i motvind : Nordiska sexarbetare och deras allierade 1970–2020

Författare

 • Jens Rydström

Redaktör

 • Annelie de Cabo y Moreda
 • Charlotta Holmström
 • Jari Kuosmanen

Summary, in Swedish

Med växlande framgång har nordiska sexsäljare organiserat sig ända sedan 1970-talet. Kapitlet är en historisk studie av sexarbetar- organisationer i Danmark, Norge och Sverige 1970–2020, med fokus på den svenska rörelsen. Jämförelsen med Danmark och Norge visar på stora skillnader i hur föreningarna kunnat verka i de olika länderna. Speciellt studeras deras mål och syfte, hur lätt eller svårt det varit att rekrytera medlemmar och vilka allierade de har kunnat få. Studien omfattar tre tidsperioder med skiftande förutsättningar, från den första tidens feministiska mobilisering mot sexuell kommersialisering, över hiv/aids-epidemins särskilda utmaningar och till en tid av ökad internationalisering och digitalisering. Stigmat är oförändrat starkt i alla tre länder, medan vänsterns, queerrörelsens och feminismens stöd har varierat. Teoretiskt utgår studien från Gayatri Spivaks teorier om underordnade gruppers möjligheter att bli hörda.

Avdelning/ar

 • Genusvetenskapliga institutionen

Publiceringsår

2021-03-12

Språk

Svenska

Sidor

37-65

Publikation/Tidskrift/Serie

Sex mot ersättning : Säljare, köpare, makt och motstånd

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Studentlitteratur AB

Ämne

 • History and Archaeology
 • Gender Studies

Nyckelord

 • sexarbete
 • prostitution
 • sociala rörelser
 • feminism
 • Sverige
 • historia
 • sexliberalism
 • Norge
 • Danmark

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-44-14310-1