Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Jens Rydström

Jens Rydström

Professor emeritus

Jens Rydström

Sex och funktionshinder i Danmark och Sverige : Hur man hjälper och hur man stjälper

Författare

  • Jens Rydström
  • Don Kulick

Summary, in Swedish

Ska allt vi förknippar med den offentliga sfären – tillgång till offentliga miljöer, arbetsliv, sociala relationer – vara tillgängligt för personer med funktionsnedsättning? Knappast någon skulle idag svara ”nej”. Men hur resonerar vi kring den privata sfären, kring frågor om intimitet och sexualitet? Är det möjligt att öka tillgängligheten också till dessa viktiga delar i en människas liv? Och kan vi göra det på sätt som respekterar integriteten såväl för individer med funktionsnedsättning som för dem vars jobb det är att assistera med vård och service?

Sex och funktionshinder i Danmark och Sverige dokumenterar hur två länder som är mycket lika på många sätt hanterar dessa frågor på påfallande olika sätt. Danmark och Sverige är båda välutvecklade välfärdsstater, men skiljer sig dramatiskt åt när det gäller sexualitet och funktionshinder. Boken visar hur funktionshindrade människors erotiska liv förnekas och förhindras i Sverige, medan de erkänns och underlättas i Danmark – på många sätt som är okända och outforskade i Sverige. Varför är det så stor skillnad mellan länderna, och hur fungerar förhindrandet av sexualiteten – och underlättandet – i praktiken?

Sex och funktionshinder kartlägger svårhanterliga gränser mellan det privata och det allmänna, mellan kärlek och sex, mellan arbete och intimitet och mellan ömhet och övergrepp. Boken visar hur arbetet för att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att utveckla sin sexualitet inte bara är helt avgörande för ett värdigt liv; det är en fråga om grundläggande social rättvisa med långtgående konsekvenser för alla.

Det engelska originalet till denna bok, Loneliness and its opposite, kom ut i USA 2015. Fortlöpande uppdateringar och ett avslutande avsnitt visar att inte mycket har hänt sedan boken först kom ut. I Danmark fortsätter vård- och omsorgspersonal att uppmärksamma och bekräfta sexualiteten för personer med funktionsnedsättning, medan den svenska vården i stort sett verkar följa samma mönster som förut – det vill säga att för det mesta vända bort blicken, för ”väck inte den björn som sover”, och ”om vi inte gör något så har vi i alla fall inte gjort något fel”.

Avdelning/ar

  • Genusvetenskapliga institutionen

Publiceringsår

2022

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Bok

Förlag

Studentlitteratur AB

Ämne

  • Gender Studies

Aktiv

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISBN: 9789144126401