Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rebecca Selberg medverkar i Samtal i Lund

En närbild på ett par händer som håller i hand.
Foto: Unsplash

Samtal i Lund är ett forum där forskare och verksamma utanför universitetet ses för att diskutera aktuella samhällsfrågor. Universitetslektor Rebecca Selberg medverkade i det senaste samtalet om människovärde och välfärd.

Samtal i Lund är en mötesplats för forskare, särskilt berörda, beslutsfattare, sakkunniga och andra intressenter. Samtalsserien sker i ett slutet rum med särskilt inbjuden publik. Tanken är att samtalen ska belysa och problematisera aktuella samhällsfrågor i ett mindre publikt sammanhang som sedan ska öppna upp för framtida samarbeten.

Den 27 oktober hölls ett Samtal i Lund på temat: Om välfärden och människovärdet. Samtalet kretsade kring hur åldrade och sjuka omhändertas i Sverige idag. Vilka förutsättningar och vilken problematik finns i den vård och omsorg som erbjuds?

Samtalet inleddes med föredrag från universitetslektor Rebecca Selberg från Genusvetenskapliga institutionen, Håkan Jönsson professor i socialt arbete och Elin Bommenel universitetslektor i tjänstevetenskap om vårdanställdas arbetsförhållanden, aspekter av åldrande och äldreomsorg och människovärdet i vård av sjuka. Inbjudna var riksdags- och regionpolitiker och forskare med liknande forskningsintresse. 

Samtal i Lund är framtaget av Samhällsvetenskapliga fakulteten och har som syfte att skapa ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan universitet och omvärlden. 

Läs artikel om Samtal i Lund.