Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Mia Liinason blir Wallenberg Scholar!

Pressbild på Mia Liinason.
Foto: Erik Thor/SUA

Mia Liinason har utsetts till Wallenberg Scholar, ett program finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som stödjer excellent grundforskning. Forskningsgruppen består av en grupp forskare på institutionen, däribland docent Ov Cristian Norocel och universitetslektor Marta Kolankiewicz.

Under fem år ska Mia Liinason, tillsammans med en forskargrupp vid institutionen, undersöka motståndet mot kvinnors och sexuella minoriteters kamp för rättigheter inom olika anti-etablissemangrörelser, samt kampen för att utvidga rättigheter inom feministiska och hbt+ nätverk, i fem europeiska regioner. Målsättningen är att fånga dessa olika aktörers taktiker, politiska program och sociala visioner, och belysa hur dessa kamper förändrar villkoren för mänskliga rättigheter. Trots att motstånd mot jämställdhet och sexuella rättigheter inte är någon nyhet, ser forskare idag en avgörande skillnad i de sätt på vilka anti-genusaktörer bygger upp hybrida nätverk av högerpopulister och religiösa fundamentalister med krav om att återvända till traditionella värden. De konflikter vi upplever i dag bedöms reflektera en brytningstid. 

-    "Det känns fantastiskt roligt att få denna fina utmärkelse! Forskningsanslaget ger oss en enastående möjlighet att etnografiskt utforska hur kampen om genus omförhandlar samhällets normativa grunder, med avgörande betydelse för frågor om demokrati och mänskliga rättigheter", säger Mia. 

Projektet, Kampen om genus i en populistisk tid har en unik ambition att utforska hela skalan av initiativ över det politiska spektrumet, såväl höger- som vänsterpolitiska, samt sådana som tar liberala men även illiberala uttryck. Genom att undersöka dessa olika gruppers politiska mobilisering på olika nivåer, från gräsrotsnivå, över civilsamhället till etablerade politiska partier och göra jämförelser mellan lokala, nationella, regionala och supra-regionala nivåer kan projektet också belysa de sociala, ideologiska och politiska motsägelser som kommer till uttryck genom dessa kamper om genus.

-    "Forskningsprojektet utvecklar ytterligare en redan stark forskningsprofil vid Genusvetenskapliga institutionen och kommer också att bidra till universitetets profilområde Human rights in a polarized world", säger Mia. 

Programmet Wallenberg Scholars syftar till att stötta och stimulera några av de mest framgångsrika seniora forskarna vid svenska universitet. Läs mer om Wallenberg Scholars på LU:s webb och på Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.  

Läs mer om Mia Liinasons och projektmedlemmarna Ov Cristian Norocels och Marta Kolankiewicz forskning på Lunds universitets forskningsprotal