Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Mia Liinason vald till ordförande i Sveriges unga akademi 2022/2023!

Pressbild på Mia Liinason.
Foto: Erik Thor/SUA

Institutionen vill gratulera och uppmärksamma Mia Liinason i samband med hennes nya ordförandeskap i Sveriges unga akademi. Här följer en intervju med Mia om förväntningar och målsättningar med den nya posten.

Sveriges unga akademi är en tvärvetenskaplig akademi för ett urval av de bästa yngre forskarna i Sverige. Akademin utgör en oberoende plattform som ger yngre forskare en stark röst i den forskningspolitiska debatten och som arbetar med att föra ut forskning till barn och unga. Inom akademin möts yngre forskare över lärosätes- och ämnesgränser. Akademin bildades 2011 på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien och har 35-40 ledamöter  valda på fem år. Läs mer på Sveriges unga akademi.  

Intervju med Mia Liinason

Vad vill du göra som ordförande i Sveriges unga akademi?

Jag vill göra det möjligt för akademins ledamöter att kunna driva frågor som de brinner för. Några viktiga forskningspolitiska frågor av betydelse för yngre forskare just nu handlar till exempel om omställningen till öppen vetenskap och frågan om bedömning av vetenskapliga meriter, som är under diskussion både i EU och i Sverige. Ledamöter har också massor av skoj idéer om att nå ut med vetenskap och kunskap till barn och unga och till hela samhället. I Europa och globalt utvecklar vi våra internationella kontakter med unga forskare och samarbetsorganisationer. Det är mycket på gång. Jag vill samtidigt påminna alla ledamöter om att det ska kännas inspirerande och kul att vara med i SUA, eftersom vår drivkraft är vårt engagemang. 

Vad är roligast med SUA?

Blandningen! Att lära känna forskare från alla vetenskapsområden och hela Sverige. Att få träffa riksdagspolitiker och universitetsrektorer, att få prata om forskning med barn i skolor från norr till söder, och att sätta det svenska universitetslandskapet i en global kontext. 

Hur kommer man med i SUA?

Sveriges unga akademi är öppen för forskare inom alla ämnesområden som har disputerat för mellan 2-10 år sedan. Det är inval en gång om året, vanligtvis på senhösten. Bedömning sker dels utifrån vetenskapliga meriter och dels utifrån intresse och förutsättningar att verka för SUAs aktiviteter och projekt. Håll utkik på SUAs hemsida eller prenumerera på vårt nyhetsbrev.