Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Välkommen till kursen Genusvetenskap: Fortsättningskurs - Genus, makt och kultur!

Kurskod: GNVA44
Terminsperiod: 15 januari 2024 – 2 juni 2024

Kursen Genusvetenskap: Fortsättningskurs - Genus, makt och kultur 1-30 hp utgör andra terminens studier i ämnet genusvetenskap och ger fördjupade teoretiska och metodologiska kunskaper. Kursen ger fördjupade kunskaper om ämnet genusvetenskap och en introduktion till feministiska teorier utifrån frågor om kultur, representation och ideologi. Genusvetenskapens utveckling som interdisciplinärt fält presenteras utifrån en samling centrala teoretiska interventioner och analytiska begrepp, samt utifrån metoder grundade i kulturanalytiska approacher. Du lär dig med hjälp av teoretiska och metodologiska verktyg att analysera komplexa maktrelationer kopplade till hur genus, klass, sexualitet och ras/etnicitet skapas, återskapas och omförhandlas.

Obligatorisk kursintroduktion 

Kursen startar med en kursintroduktion. Närvaro vid kursintroduktionen är obligatorisk. Kan du inte närvara på kursintroduktionen måste du meddela kursansvarig lärare för att behålla din plats på kursen.

Webbregistreringsperiod: 8 - 15 januari

När du har blivit antagen vid Lunds Universitet behöver du registrera dig på den utbildning som du vill läsa för att bekräfta din studieplats. Vi använder oss av webbregistrering, vilket innebär att du själv ska registrera dig på kursen. Det gör du genom att logga in i Ladok. Tänk på att webbregistreringen endast är öppen mellan den 8/1 - 15/1. Om du registrerar dig men inte deltar i undervisningen kommer vi att avregistrera dig efter kursens tre första veckor.

På vår sida för nya studenter kan du läsa om aktivering av studentkonto, webbregistrering m.m.

Inför terminsstart

På Lunds universitet använder vi oss av läroplattformen Canvas, här hittar du all information kopplat till din kurs. Under kursöversikt hittar du schema, kursplan och litteraturlista. För att logga in i Canvas behöver du aktivera ditt studentkonto.

Schemat för hela kursen hittar du även i schemaportalen TimeEdit genom att söka på kurskod/kursnamn. 

Besök gärna vår sida för nya studenter för information om bibliotek, lånekort m.m.
Här hittar du även information om hur du anmäler dig till novischperioden för nya studenter arrangerat av studentföreningen GenusTänkarna och Samhällsvetarkåren. 

Stödfunktioner på Lunds universitet

Pedagogiskt stöd - stöd för dig med varaktig funktionsnedsättning som exempelvis: läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, hörselnedsättning, synnedsättning, rörelsehinder eller andra kroniska sjukdomar. 

Studieverkstaden - få hjälp att förbättra din studieteknik och utveckla din förmåga att skriva och läsa akademiska texter.

Studenthälsan -  erbjuder hjälp att bemöta problem som kan komma med studentlivet. Det kan till exempel handla om att hantera stress, prestationsångest eller rädsla att tala inför andra. Det kan också röra sig om oro, alkoholproblem, sömnsvårigheter, nedstämdhet eller att du vill förändra din livsstil.

Personal och kontaktuppgifter

Under kommande termin kommer du möta följande lärare och personal. 

Kursintroduktion

Kursen börjar den 15 januari med en obligatorisk kursintroduktion:


Tid: 13:00 - 15:00
Plats: G:a Kirurgen 240 (Hus R 240)
Sandgatan 13, Lund. 
 

Helle Rydström - foto Sarah Hirani

Helle Rydström

Kursansvarig lärare delkurs 1 
Personlig sida

Josefin Larsson

Josefin Larsson

Studievägledare 
josefin [dot] larsson [at] genus [dot] lu [dot] se

maja sager

Maja Sager

Kursansvarig lärare delkurs 2
Personlig sida

Fotografi på Maria Persson

Maria Persson

Studievägledare
maria [dot] persson [at] genus [dot] lu [dot] se

Andres

Andrés Brink Pinto

Kursansvarig lärare delkurs 3
Personlig sida