Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Termin 4 och 5

Under termin 4 och 5 finns möjligheten för utbytesstudier, praktik eller valfri kurs.

Under  termin 4 och 5  på programmet får du möjlighet att välja mellan valfria kurser på en annan institution, eller utbytesstudier och arbetslivspraktik. 

Här finns tre olika inriktningar som fungerar som vägledande i ditt val av kurs: 

 

Verksamhetsanalys, processledning och förändringsarbete

Samhället består och fungerar i hög utsträckning genom organisationer. Ett jämlikt och rättvist samhälle kräver jämlika och rättvisa organisationer. Inriktningen ger dig möjlighet att fördjupa dig i frågor om hur organisationer och institutioner fungerar; hur de kan ledas och förändras; och hur genusvetare på bästa sätt kan starta processer för att öka jämlikheten på olika nivåer i samhället. Denna inriktning är perfekt för dig som vill arbeta målinriktat med människor och processledning. För dig som tänker dig ett framtida yrke inom

 • Jämställdhet, antidiskriminering
 • HR, förändringsarbete
 • Ledarskap
 • Utvärdering
   

Media, kommunikation och representation

Samhället blir allt mer fokuserat på kommunikation i olika former. Såväl organisationer som företag och individer använder sig av olika mediekanaler för att nå ut med budskap. Dessa budskap bidrar till att forma samhället och de normer som vi alla förhåller oss till. Inriktningen ger dig möjlighet att fördjupa dig i frågor om hur olika medier fungerar och vilken roll de spelar i samhället. Denna inriktning är perfekt för dig som vill arbeta kritiskt med kommunikation i bred bemärkelse. För dig som tänker dig ett framtida yrke inom

 • Media, kommunikation
 • Marknadsföring
 • Analys och utvärdering
 • Kultursektorn
   

 Migration, globalisering och mänskliga rättigheter

Samhället blir allt mer globaliserat – samtidigt som migration ofta framställs som vår tids stora utmaningar. Vilka insatser krävs för att skapa en jämlik och hållbar värld? Inriktningen ger dig möjlighet att fördjupa dig i frågor om globala rättvisefrågor. Här sätts genusforskningen i relation till internationella sociala och ekonomiska villkor. För dig som tänker dig ett framtida yrke inom

 • Lokalt eller internationellt rättvisearbete
 • Utvecklings- och biståndsarbete
 • Integration
 • Hållbarhet

 

Arbetslivspraktik
Här har du möjlighet att genomföra en arbetsplatsförlagd praktik  Kursen bygger på att du som student hittar din egen praktikplats och får arbetsuppgifter med för programmet anpassade arbetsuppgifter. Arbetslivspraktik 30 hp är ett tillfälle för dig som genusvetare att utveckla spännande arbetslivserfarenheter och testa dina teoretiska kunskaper i praktiken. Kursen ges både termin 4 och 5 för att öka chansen för dig att hitta den praktikplats du önskar. Har du frågor om arbetslivspraktiken, kontakta vår studievägledare Shifte Mosalli
 
Utbytesstudier

Här har du möjlighet att genomföra utbytesstudier. Har du frågor om utbytesstudier, kontakta vår studievägledare.
 
 

Har du frågor om vårt kandidatprogram?

Studievägledare
Josefin Larsson
Tel. 046-222 97 78
josefin [dot] larsson [at] genus [dot] lu [dot] se
 

Studierektor
Rebecca Selberg
Tel: 046-222 09 18
rebecca [dot] selberg [at] genus [dot] lu [dot] se
 

 

Genusvetenskapliga institutionen
Besök: Allhelgona Kyrkogata 18 C, Hus M, Lund
Postadress: Box 117, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten