Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Välkommen till kursen Genusvetenskap: Grundkurs - Genus, samhälle och identitet!

Kurskod: GNVA33
Terminsperiod: 15 januari 2024 – 2 juni 2024

Kursen Genusvetenskap: Grundkurs - Genus, samhälle och identitet 1-30 hp ger en bred introduktion till de kunskaper i teori och metod som är viktiga för en genusvetare med fokus på frågor om makt, identitet och social förändring. Du kommer att lära dig analysera avgörande samhällsfrågor utifrån olika maktrelationer och få redskap för att systematiskt kunna tolka vår historia och samtid. Under kursen vävs samhällsvetenskapliga metoder in i frågor om feministisk teori, social hållbarhet, jämlikhet och forskningsdesign. Vi hoppas kunna inspirera och utmana dig till nya intressen och insikter.

Obligatorisk kursintroduktion 

Kursen startar med en kursintroduktion. Närvaro vid kursintroduktionen är obligatorisk. Kan du inte närvara på kursintroduktionen måste du meddela kursansvarig lärare för att behålla din plats på kursen.

Webbregistreringsperiod: 8 - 15 januari

När du har blivit antagen vid Lunds Universitet behöver du registrera dig på den utbildning som du vill läsa för att bekräfta din studieplats. Vi använder oss av webbregistrering, vilket innebär att du själv ska registrera dig på kursen. Det gör du genom att logga in i Ladok. Tänk på att webbregistreringen endast är öppen mellan den 8/1 - 15/1. Om du registrerar dig men inte deltar i undervisningen kommer vi att avregistrera dig efter kursens tre första veckor.

På vår sida för nya studenter kan du läsa om aktivering av studentkonto, webbregistrering m.m.

Inför terminsstart

På Lunds universitet använder vi oss av läroplattformen Canvas, här hittar du all information kopplat till din kurs. Under kursöversikt hittar du schema, kursplan och litteraturlista. För att logga in i Canvas behöver du aktivera ditt studentkonto.

Schemat för hela kursen hittar du även i schemaportalen TimeEdit genom att söka på kurskod/kursnamn. 

Besök gärna vår sida för nya studenter för information om bibliotek, lånekort m.m.
Här hittar du även information om hur du anmäler dig till novischperioden för nya studenter arrangerat av studentföreningen GenusTänkarna och Samhällsvetarkåren. 

Stödfunktioner på Lunds universitet

Pedagogiskt stöd - stöd för dig med varaktig funktionsnedsättning som exempelvis: läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, hörselnedsättning, synnedsättning, rörelsehinder eller andra kroniska sjukdomar. 

Studieverkstaden - få hjälp att förbättra din studieteknik och utveckla din förmåga att skriva och läsa akademiska texter.

Studenthälsan -  erbjuder hjälp att bemöta problem som kan komma med studentlivet. Det kan till exempel handla om att hantera stress, prestationsångest eller rädsla att tala inför andra. Det kan också röra sig om oro, alkoholproblem, sömnsvårigheter, nedstämdhet eller att du vill förändra din livsstil.

Personal och kontaktuppgifter

Under kommande termin kommer du möta följande lärare och personal. 

Kursintroduktion

Kursen börjar den 15 januari med en obligatorisk kursintroduktion:


Tid: 10:00 - 12:00
Plats: G:a Polikliniken 128 (Hus M 128)
Allhelgona Kyrkogata 18 C, Lund.

irina Schmitt

Irina Schmitt

Kursansvarig lärare delkurs 1
Personlig sida

Josefin Larsson

Josefin Larsson

Studievägledare 
josefin [dot] larsson [at] genus [dot] lu [dot] se

Andres

Andrés Brink Pinto

Kursansvarig lärare delkurs 2
Personlig sida

Fotografi på Maria Persson

Maria Persson

Studievägledare
maria [dot] persson [at] genus [dot] lu [dot] se

Marta Kolankiewicz

Marta Kolankiewicz

Kursansvarig lärare delkurs 3
Personlig sida