Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Sara Goodman

Adjunkt

Jag är verksam som lärare och forskare vid Centrum för genusvetenskap samt är Centrums internationella koordinator. Min akademiska bakgrund är i sociologi. Mina forskningsintressen inkluderar feministisk och samhällsvetenskaplig forskning om vetenskap och teknik, globalisering, genus och undervisning, samt utveckling av feministiska undervisningsmetoder. Vidare koordinerar jag mastersprogrammet Social Studies of Gender, vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.  Master of Science in Social Studies of Gender,

Under senaste 10 år har jag representerat Centrum inom ATHENA (Advanced Thematic Network on Higher Education in Women’s Studies)

Pågående forskning

Jag ingår i ett mångvetenskapligt forskningsprojekt; ”Lärande i grupp – ett flervetenskapligt perspektiv på skapande och deltagande i diskursiva läranderum” som är finansierat av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté. Forskningsgruppen leds av Åke Ingerman, Göteborgs universitet. Detta projekt avser att utifrån en tvärvetenskaplig ansats söka en bättre förståelse kring hur lärande av fysik i grupp fungerar och hur lärande under sådana former bäst kan stödjas. Inom ramen för projektet samlas empiriskt material in i form av video- och ljudinspelningar ifrån olika typer av grupparbeten i fysik vid två olika studieprogram på universitetsnivå, dvs. där undervisningsformen används i sin 'naturliga' kontext. Dessutom intervjuas gruppdeltagarna om hur de erfarit gruppens arbete och vilka lärandemöjligheter de har uppfattat. Den första omgången material handlar om mekanik.

Pedagogiska priser  

2005 Lunds universitets pedagogisk pris
2002 Pris för Årets kurs 2001-2002 av Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet, för ”Kön, vetenskap, samhälle I”.

Publikationer i urval

2010 Gender Issues in Learning and Working with Information Technology: Social Constructs and Cultural Contexts edited by Shirley Booth, Sara Goodman and Gill Kirkup, Hershey PA: IGI Global, New York ISBN 978-1-61520-813-5 (hbk.) -- ISBN 978-1-61520-814-2 (ebook).

2006 ReSisters in Conversation: Representation Responsibility Complexity Pedagogy. York, UK: Raw Nerve Books. With Giovanna Covi (coordinator), Joan Anim-Addo, Liana Borghi, Luz Gómez García, Sabine Grenz, Mina Karavanta, York, England: Raw Nerve Press.

2003 ICTs in teaching and learning women's studies: perspectives and practices in Europe: the use of new information and communication technologies in women's studies teaching. Sara Goodman, Gill Kirkup and Magda Michielsens (eds) , Utrecht: Advanced Thematic Network in Activities in Women's Studies in Europe (Athena); Lund: Centre for Gender Studies, Lund University.

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Sara
E-post: sara [dot] goodman [at] genus [dot] lu [dot] se

Universitetsadjunkt

Genusvetenskapliga institutionen

+46 46 222 44 02

238

31

Genusvetenskapliga institutionen
Besök: Allhelgona Kyrkogata 14, Hus M, Lund
Postadress: Box 117, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten