Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nytt forskningsprojekt på temat antifeminism

Det glädjer oss att meddela att Vetenskapsrådet har beviljat medel för forskningsprojektet ”En etnografisk studie av antifeminismer: idéer, identiteter och politiska praktiker i Norden” lett av Diana Mulinari! Projektet involverar forskare från universitet runt om i landet och är ett 6 år långt projekt. Utöver Diana Mulinari från vår institution kommer även Cristian Norocel vara del av projektet.

Kön och sexualitet spelar roll i politiken. Termen antifeminism (på engelska “anti-genderism”) identifierar och fångar en bredare kulturell kris i motståndet och utmaningen mot den globala utvidgningen av kvinnors och sexuella minoriteters rättigheter, samt demokratisering av familjeformer. Forskningsprogrammet kommer, utöver att undersöka antifeminism som en (begränsat) svar mot feminismen, att studera antifeminism som ett kraftfullt sätt att formulera politiska och kulturella agendor som kräver en återgång till traditionella och patriarkala former för organisering av familjer, individer och samhällen.

Forskningsprogrammets syfte är att analysera antifeminism som idéer, kollektiva identiteter och politiska projekt i Norden (med fall från Danmark, Finland, Norge och Sverige). Fokus ligger på civilsamhällets organisationer och nätverk, politiska partier och religiösa institutioner. Forskningsteamet kommer att fånga antifeminism både i dess defensive strategi (kampen mot feminism; kvinnors rättigheter som har ”gått för långt”) och den offensiva strategin (som en positiv vision som formar en patriarkal och traditionell världsbild och en möjlig framtid). Forskningsfrågorna är strukturerade kring fyra kluster:

1) Känslor och känslomässiga regimer;

2) Kön, sexualitet och nation;

3) Lokala, nordiska och transnationella utrymmen; samt

4) Antifeminism som ett symboliskt kitt.

Forskningsteamet kommer också att utforska känslornas roll i antifeminism, som känslomässigt artikulerade och hur antifeminism ofta lyfter fram ångest och rädsla som möjliggör auktoritära, religiöst fundamentalistiska, etnonationalistiska och antiklimatbaserade världsbilder. Slutligen kommer vi att analysera relationer, likheter och skillnader både mellan skilda huvudprojekt och mellan platser. 
Det sexåriga forskningsprogrammet leds av Diana Mulinari från Genusvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet. I forskningsteamet ingår forskare från flera svenska lärosätten: Lena Martinsson (Genusvetenskap, Göteborgs universitet); Ulrika Dahl (Genusvetenskap, Uppsala universitet); Ståle Holgersen (Kulturgeografi, Uppsala universitet); Anders Neergaard (REMESO, Linköping universitet), samt Ov Cristian Norocel (Genusvetenskapliga institutionen, Lunds universitet).
 

Läs mer om institutionens forskning på våra forskningssidor.