Forskningsteman

Här presenteras pågående såväl som nyligen avslutade forskningsprojekt uppdelade i sex tematiska strömmar. Projekten och specifika ämnesområden kan även sökas fram genom forskarnamn. Den huvudsakliga projektinformationen finns på engelska men varje projekt har en sammanfattning på svenska.
Forskningsprojekten spänner ofta över såväl ämnesgränser som metodologiska och teoretiska traditioner, och flera av institutionens forskare är aktiva inom fler än ett forskningstema.

Hör forskare från olika fakulteter på Lunds universitet prata om genusvetenskaplig forsknings inom deras olika forskningsfält.