Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

NordiQueer – En nordisk queer-revolution?

HUR HAR QUEER-AKTIVISMEN PÅVERKAT DE NORDISKA VÄLFÄRDSSTATERNA SEN TIDIGT 1950-TAL? VILKA FÖRÄNDRINGAR I GENUS, SEXUALITET OCH KÖNSUTTRYCK PRÄGLAR VÅR TID OCH VILKA ÄR DESS RÖTTER?

Finansierat av Vetenskapsrådet

Pågår 2019–2022

nordiqueer

Projektet ska resultera i en sammanhållen historia om homo- och bisexuell, queer, trans- och intersexaktivism (HBTQI) i Danmark, Norge och Sverige 1948–2018. Vi vill visa på hur förbättringar uppnåtts, men också fråga varför ojämlikheter består och till och med ökar genom hatbrott och generellt sämre livsvillkor för HBTQI-personer. Hur samarbetade välfärdsstaterna med homorörelserna? Vilken roll spelade kvinnor i aktivismen och hur samverkade lesbiska feminister med övriga delar av kvinnorörelsen? Vilken roll spelade transaktivister i formeringen av skandinavisk HBTQI-aktivism? Och på vilket sätt hanterade HBTQI-aktivister spänningen mellan respektabilitet och mångfald?

Tidigare forskning har rört sig inom snävt nationella perspektiv, men detta projekt kommer att skriva en transnationell skandinavisk historia om HBTQI-aktivismen i den expanderande välfärdsstaten. Dessutom kommer det att analysera de föränderliga sambanden mellan sexualitet och könsuttryck och den historiska bakgrunden till dagens ökade fokus på trans- och intersexaktivism.

Forskargrupp

Professor Jens Rydström, huvudsökande, Lunds universitet, och professor Tone Hellesund, Universitetet i Bergen, bidrar övergripande med sin expertis, medan en forskare i varje land undersöker var sin aspekt av historien: de nationella homosexuella intresseorganisationerna (Peter Edelberg, Köpenhamns universitet); kvinnornas roll inom aktivismen (Elisabeth Lund Engebretsen, Universitetet i Stavanger, och Erika Eidslott, Universitetet i Stavanger och Universitetet i Bergen); och transaktivism i bred bemärkelse (Signe Bremer Gagnesjö, Lunds universitet). Dessutom ska doktoranden Nico Miscow Friborg i Stavanger forska om transorganisering i Danmark efter 1990. Projektets styrka ligger i att forskarna samarbetar inom alla tre delprojekten så att varje aspekt blir belyst från tre nationella perspektiv. I slutändan ska det resultera i en sammanhållen skandinavisk HBTQI-historia.

Projektledare

jens2

Jens Rydström

Jens är docent i historia och professor i genusvetenskap. Han forskar om sexualitetshistoria, kritisk funktionshinderforskning, queerteori och cripteori. Just nu studerar han också aidsepidemin och civilsamhället i Sverige och sexarbetarorganisationer i Skandinavien.

Email: jens [dot] rydstrom [at] genus [dot] lu [dot] se (jens[dot]rydstrom[at]genus[dot]lu[dot]se)

Hemsida: https://www.genus.lu.se/jens-rydstrom

tone

Tone Hellesund

Tone är professor i etnologi vid Universitetet i Bergen. Hon har bland annat forskat om romantiska vänskaper mellan kvinnor 1880–1940, singelliv och parnormativitet, lesbiska aktivister på 1970-talet, samt homosexuella identiteter och berättelser om självmord. 

Email: Tone [dot] Hellesund [at] uib [dot] no (Tone[dot]Hellesund[at]uib[dot]no)

Hemsida: https://www.uib.no/personer/Tone.Hellesund

Delprojekt: Skandinaviska HBTQ-organisationer i historien: Transnationella och komparativa perspektiv

peter

Peter Edelberg

Peter är historiker, PhD och lektor vid Saxo-Institutet på Köpenhamns Universitet. Han skrev sin doktorsavhandling om homosexuella män i efterkrigstidens Danmark och har sedan dess forskat i historisk metod och historieteori. Han har publicerat artiklar om många olika aspekter av dansk sexualitetshistoria.

E-mail: edelberg [at] hum [dot] ku [dot] dk (edelberg[at]hum[dot]ku[dot]dk)

Hemsida: https://saxo.ku.dk/ansatte/?pure=da/persons/53932

Bortom jämställdhet: Kvinnors politiska kamp för sexuella rättigheter i skandinavisk queerorganisering

 

elisabeth

Elisabeth Lund Engebretsen

Elisabeth är socialantropolog och arbetar som førsteamanuensis (associate professor) vid Universitetet i Stavanger, Nettverk for kjønnsforskning. Hon har forskat om transnationell köns- och sexualitetsmångfald med speciellt fokus på Kina, i senare år också på Norden. Hon har särskilt studerat kvinnors normöverskridande livsstrategier, queera släktskap, aktivism och sociala rörelser.

E-mail: elisabeth [dot] l [dot] engebretsen [at] uis [dot] no (elisabeth[dot]l[dot]engebretsen[at]uis[dot]no)

Hemsida: https://www.uis.no/en/profile/700

Drömmar om transrevolutioner: Minnen, mötesplatser och aktivism i framväxten av Skandinaviska transkamper

signe

Signe Bremer Gagnesjö

Signe Bremer Gagnesjö är FD i etnologi och har en bakgrund i etnografisk transforskning om transpersoners erfarenheter av urbana rum och könsbekräftande vård. Hens tidigare forskning fokuserar bland annat transfobiskt våld, väntan i den könsbekräftande vården, tvångssterilisering, kollektivtrafik som riskfyllda rum, transerfarenheter av feministiska rum och intersektioner mellan cisnormativitet och rasifiering.

E-mail: signe [dot] bremer_gagnesjo [at] genus [dot] lu [dot] se (signe[dot]bremer_gagnesjo[at]genus[dot]lu[dot]se)

Hemsida: http://portal.research.lu.se/portal/sv/persons/signe-bremer(f389cb0e-7b59-48e1-96f1-d7deb8d91b59).html

 

Att utmana fantasier om nordisk progressivitet och queera utopier - Queer- och transorganisering i Danmark sen 1990

 

Nico

Nico Miskow Friborg

Nico är doktorand vid Center for Kønsstudier vid Universitetet i Stavanger och en av grundarna av TransAktion - en organisation för och av transpersoner i Danmark. Deras forskning fokuserar på queer- och transorganisering i en huvudsakligen dansk kontext, sociala rörelser och det NGO-industriella komplexet samt tillgången till transspecifik hälsovård. Nicos projekt utgår från och är förankrat i community-baserad forskning och kollaborativ etnografi.

E-mail: nico [dot] m [dot] friborg [at] uis [dot] no (nico[dot]m[dot]friborg[at]uis[dot]no)
Hemsida: https://www.uis.no/nb/profile/323