Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

NordiQueer – En nordisk queer-revolution?

HUR HAR QUEER-AKTIVISMEN PÅVERKAT DE NORDISKA VÄLFÄRDSSTATERNA SEN TIDIGT 1950-TAL? VILKA FÖRÄNDRINGAR I GENUS, SEXUALITET OCH KÖNSUTTRYCK PRÄGLAR VÅR TID OCH VILKA ÄR DESS RÖTTER?

Finansierat av Vetenskapsrådet

Pågår 2019–2022

nordiqueer

Projektet ska resultera i en sammanhållen historia om homo- och bisexuell, queer, trans- och intersexaktivism (HBTQI) i Danmark, Norge och Sverige 1948–2018. Vi vill visa på hur förbättringar uppnåtts, men också fråga varför ojämlikheter består och till och med ökar genom hatbrott och generellt sämre livsvillkor för HBTQI-personer. Hur samarbetade välfärdsstaterna med homorörelserna? Vilken roll spelade kvinnor i aktivismen och hur samverkade lesbiska feminister med övriga delar av kvinnorörelsen? Vilken roll spelade transaktivister i formeringen av skandinavisk HBTQI-aktivism? Och på vilket sätt hanterade HBTQI-aktivister spänningen mellan respektabilitet och mångfald?

Tidigare forskning har rört sig inom snävt nationella perspektiv, men detta projekt kommer att skriva en transnationell skandinavisk historia om HBTQI-aktivismen i den expanderande välfärdsstaten. Dessutom kommer det att analysera de föränderliga sambanden mellan sexualitet och könsuttryck och den historiska bakgrunden till dagens ökade fokus på trans- och intersexaktivism.

Forskargrupp

Professor Jens Rydström, huvudsökande, Lunds universitet, och professor Tone Hellesund, Universitetet i Bergen, bidrar övergripande med sin expertis, medan en forskare i varje land undersöker var sin aspekt av historien: de nationella homosexuella intresseorganisationerna (Peter Edelberg, Köpenhamns universitet); kvinnornas roll inom aktivismen (Elisabeth Lund Engebretsen, Universitetet i Stavanger, och Erika Eidslott, Universitetet i Stavanger och Universitetet i Bergen); och transaktivism i bred bemärkelse (Signe Bremer Gagnesjö, Lunds universitet). Dessutom ska doktoranden Nico Miscow Friborg i Stavanger forska om transorganisering i Danmark efter 1990. Projektets styrka ligger i att forskarna samarbetar inom alla tre delprojekten så att varje aspekt blir belyst från tre nationella perspektiv. I slutändan ska det resultera i en sammanhållen skandinavisk HBTQI-historia.

Projektledare

jens2

Jens Rydström

Jens är docent i historia och professor i genusvetenskap. Han forskar om sexualitetshistoria, kritisk funktionshinderforskning, queerteori och cripteori. Just nu studerar han också aidsepidemin och civilsamhället i Sverige och sexarbetarorganisationer i Skandinavien.

Email: jens [dot] rydstrom [at] genus [dot] lu [dot] se

Hemsida: https://www.genus.lu.se/jens-rydstrom

tone

Tone Hellesund

Tone är professor i etnologi vid Universitetet i Bergen. Hon har bland annat forskat om romantiska vänskaper mellan kvinnor 1880–1940, singelliv och parnormativitet, lesbiska aktivister på 1970-talet, samt homosexuella identiteter och berättelser om självmord. 

Email: Tone [dot] Hellesund [at] uib [dot] no

Hemsida: https://www.uib.no/personer/Tone.Hellesund

Delprojekt: Skandinaviska HBTQ-organisationer i historien: Transnationella och komparativa perspektiv

peter

Peter Edelberg

Peter är historiker, PhD och lektor vid Saxo-Institutet på Köpenhamns Universitet. Han skrev sin doktorsavhandling om homosexuella män i efterkrigstidens Danmark och har sedan dess forskat i historisk metod och historieteori. Han har publicerat artiklar om många olika aspekter av dansk sexualitetshistoria.

E-mail: edelberg [at] hum [dot] ku [dot] dk

Hemsida: https://saxo.ku.dk/ansatte/?pure=da/persons/53932

Bortom jämställdhet: Kvinnors politiska kamp för sexuella rättigheter i skandinavisk queerorganisering

elisabeth

Elisabeth Lund Engebretsen

Elisabeth är socialantropolog och arbetar som førsteamanuensis (associate professor) vid Universitetet i Stavanger, Nettverk for kjønnsforskning. Hon har forskat om transnationell köns- och sexualitetsmångfald med speciellt fokus på Kina, i senare år också på Norden. Hon har särskilt studerat kvinnors normöverskridande livsstrategier, queera släktskap, aktivism och sociala rörelser.

E-mail: elisabeth [dot] l [dot] engebretsen [at] uis [dot] no

Hemsida: https://www.uis.no/article.php?articleID=125485&categoryID=11198

 

Erika Eidslott

Erika Eidslott

Erika är historiker och lade fram sin masteruppsats vid Universitetet i Bergen 2019. Uppsatsen, "'Kvinne, bryt ikke sammen, bryt ut!' Vold mot kvinner og krisesenterbevegelsen i Norge, 1945–2009" analyserar hur kvinnojourrörelsen i Norge påverkade samhällets hantering av våld mot kvinnor. Erikas forskningsintressen innefattar feministisk historia och kvinnorörelsen, våld i nära relationer, queer och lesbisk historia, välfärdsstaten och statsfeminism. Erika har tidigare skrivit artiklar i bland annat Bergens Tidende. Inom projektet samarbetar Erika framför allt med Elisabeth Lund Engebretsen.

Email: erikaeids [at] gmail [dot] com

Drömmar om transrevolutioner: Minnen, mötesplatser och aktivism i framväxten av Skandinaviska transkamper

signe

Signe Bremer Gagnesjö

Signe Bremer Gagnesjö är FD i etnologi och har en bakgrund i etnografisk transforskning om transpersoners erfarenheter av urbana rum och könsbekräftande vård. Hens tidigare forskning fokuserar bland annat transfobiskt våld, väntan i den könsbekräftande vården, tvångssterilisering, kollektivtrafik som riskfyllda rum, transerfarenheter av feministiska rum och intersektioner mellan cisnormativitet och rasifiering.

E-mail: signe [dot] bremer_gagnesjo [at] genus [dot] lu [dot] se

Hemsida: http://portal.research.lu.se/portal/sv/persons/signe-bremer(f389cb0e-7b59-48e1-96f1-d7deb8d91b59).html

 

Att utmana fantasier om nordisk progressivitet och queera utopier - Queer- och transorganisering i Danmark sen 1990

Nico

Nico Miskow Friborg

Nico är doktorand vid Center for Kønsstudier vid Universitetet i Stavanger och en av grundarna av TransAktion - en organisation för och av transpersoner i Danmark. Deras forskning fokuserar på queer- och transorganisering i en huvudsakligen dansk kontext, sociala rörelser och det NGO-industriella komplexet samt tillgången till transspecifik hälsovård. Nicos projekt utgår från och är förankrat i community-baserad forskning och kollaborativ etnografi.

E-mail: nico [dot] m [dot] friborg [at] uis [dot] no
Hemsida: https://www.uis.no/article.php?articleID=135138&categoryID=11198