Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Organisationsförändring av Genusvetenskapliga institutionen – frågor och svar

Bild på Björn Badersten, prefekt på Genusvetenskapliga institutionen.
Björn Badersten, prefekt. Fotograf: Johan Persson

Prefekt Björn Badersten svarar på frågor kring den pågående diskussionen om omorganisering av Genusvetenskapliga institutionen och hur detta påverkar dig som student.

Samhällsvetenskapliga fakulteten har inlett ett organisationsutvecklingsprojekt mot färre enheter. Projektet innebär att mindre institutioner kan komma att slås ihop för att skapa större organisatoriska enheter.

En process har nu påbörjats för ett samgående mellan de tre ämnena genusvetenskap, sociologi och socialantropologi. Om fakultetsstyrelsen fattar beslut i frågan kommer genusvetenskap att ingå som en avdelning i den större organisatoriska enheten från årsskiftet 24/25.  

Hur kommer utbildningarna i genusvetenskap påverkas av omorganiseringen? 

Utbildningarna i genusvetenskap kommer inte att påverkas av den föreslagna organisationsförändringen. Program och kurser kommer att fortgå som vanligt.

Kommer ämnet genusvetenskap finnas kvar vid Lunds universitet?

Ämnet genusvetenskap kommer definitivt att finnas kvar vid Lunds universitet, som huvudområde i utbildning på grundnivå och avancerad nivå, som forskarutbildningsämne och som forskningsämne, i alla delar med bibehållen hög kvalitet.

Vad kommer omorganiseringen innebära för ämnet?

Organisationsförändringen syftar till att minska sårbarheten och skapa goda förutsättningar för ämnets utveckling genom att det blir del av ett större och därmed mer robust organisatoriskt sammanhang. Den tänkta omorganiseringen ska förstås som ett sätt att långsiktigt värna genusvetenskap som ämne i utbildning och forskning. Organisationsförändringen är en del av en mer övergripande utveckling vid Samhällsvetenskapliga fakulteten mot färre organisatoriska enheter. 

Läs mer om organisationsutvecklingen mot färre och större enheter på Samhällsvetenskapliga fakulteten. 

När sker flytten till Gamla lungkliniken?

Genusvetenskapliga institutionen flyttar till nya lokaler i Gamla lungkliniken på Paradisområdet under sommaren 2024. Medarbetare och studenter välkomnas till de nyrenoverade lokalerna i slutet av augusti.