Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vi söker en ny doktorand!

Genusvetenskapliga institutionen utlyser en ny doktorandtjänst som ska ingå i VR finansierat projekt, Beyond racism. Ethnographies of antiracism and conviviality (2016-05186).

Arbetsuppgifter: 
Doktoranden ska ingå i ett VR finanasierat projekt, Beyond racism. Ethnographies of antiracism and conviviality (2016-05186). 

Syftet med projektet är att analysera antirasism som en framväxande politisk identitet och organisatorisk praktik som överskrider och utmanar det etablerade politiska landskapet. Syftet är vidare att undersöka kön och ras/etnicitet inom den antirasistiska rörelsen. Tonvikten inom projektet ligger på betydelsen av två underforskade kategorier; kvinnor och migranter vars roll för conviviality (att leva tillsammans) ska undersökas.

Metodologiskt tar projektet utgångpunkt i den feministiska traditionen med institutionell etnografi. Doktoranden får möjlighet att själv formulera och utveckla det teoretiska och metodologiska inriktningen i samband med att doktoranden formulerar sin forskningsplan, men övergripande mål, frågeställning och ram definieras av huvudprojektet.

Mer information om projektet finnes här: 

http://www.genus.lu.se/forskning/forskande-personal/diana-mulinari/beyond-anti-racism-etnographies-of-antiracism-and-conviviality

Behörighet: 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: 
- avlagt examen på avancerad nivå 
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå 
- eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i genusvetenskap är fullgjorda kursfordringar om minst 30 högskolepoäng inom genusvetenskap på avancerad nivå, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av examensarbete på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper förvärvade inom eller utom landet. 

Eftersom projektet innebär forskning på svenskt material krävs det att sökanden har goda kunskaper i svenska för att komma ifråga till tjänsten. Då projektet syftar till att fånga erfarenheter från kvinnor och migranter med olika bakgrunder är kommunikativ förmåga i tal och skrift på andra språk också meriterande. Meriterande för tjänsten är också erfarenhet från sociala rörelser, speciellt antirasistiska rörelser, brett definierat, som har operationaliserats i olika typ av publicerade texter. 

Bedömningsgrund: 
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordningen SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete på högst 20% i omfattning enligt särskilda bestämmelser i förordningen. 

Ansökan: 
Ansökan ska innehålla: 
1) CV med vidimerade kopior av examensbevis, akademiska betyg och andra relevanta intyg, 
2) en kopia av masteruppsatsen motsvarande akademisk paper samt, i förekommande fall, den sökandes övriga vetenskapliga publikationer (exempelvis artiklar i vetenskapliga tidskrifter), 
3) ett personligt brev som beskriver den sökandes bakgrund, intresse för ämnet samt avsikt med forskarutbildningen (maximalt två sidor) 
4) en forskningsplan (maximalt fem sidor) 
5) kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. 
Välkommen med din ansökan senast den 2017-09-25! 

Läs hela annonsen här: https://lu.mynetworkglobal.com/se/what:job/jobID:163725/type:job/where:…